Tin tức khoa học

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Nhà nước “Nghiên cứu hoàn thiện chính sách, pháp luật về ngôn ngữ dân tộc thiểu số vì sự phát triển bền vững của đất nước” do PGS.TS. Đoàn Văn Phúc làm chủ nhiệm

08/07/2021 | 414


Các bài viết khác

THUYẾT TRÌNH KHOA HỌC “CÁC CHỨC NĂNG GIAO TIẾP CỦA CẤU TRÚC CHỦ NGỮ ZÊ-RÔ VÀ CHỦ NGỮ DANH TỪ/ĐẠI TỪ TRONG HỘI THOẠI TIẾNG VIỆT” (27/6)

Hội thảo khoa học “Một số vấn đề ngôn ngữ, chữ viết các dân tộc thiểu số ở Việt Nam” (18/1)

Hội thảo khoa học: Một số vấn đề nghiên cứu phương ngữ tiếng Việt (14/1)

Hội thảo khoa học “Một số vấn đề về ngôn ngữ học ứng dụng” (12/1)

Hội thảo khoa học "Những vấn đề về bảo tồn, luật pháp hóa ngôn ngữ, chữ viết dân tộc thiểu số nhằm ổn định và phát triển bền vững ở các Quốc gia đa dân tộc, đa ngôn ngữ: Trường hợp Việt Nam" (25/12)

Hội thảo khoa học "Một số vấn đề về từ vựng – ngữ pháp" (4/12)

Tọa đàm khoa học “Đặc điểm về số lượng từ của trẻ tự kỉ 5 – 6 tuổi” (15/10)

Toạ đàm khoa học “Động ngữ tiếng Việt trong Nam Việt Dương hiệp Tự vị” (9/10)

Tọa đàm khoa học: “Nghiên cứu ngữ âm tiếng Mường trong ứng dụng xây dựng hệ thống dịch tự động tiếng Việt ra tiếng Mường” (30/9)