Tin tức hoạt động

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

04/11/2022 | 755


Các bài viết khác

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH" (28/9)

Công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2023 của Viện Ngôn ngữ học (28/8)

Thông tin về cuộc thi "Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy" (24/7)

VIỆN NGÔN NGỮ HỌC TỔ CHỨC NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 01/6 (4/7)

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VIỆN NGÔN NGỮ HỌC NHIỆM KÌ 2023 – 2028 (4/7)

Công bố quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2023 (đợt 2) và thực hiện dự toán ngân sách quý 1 năm 2023 của Viện Ngôn ngữ học (23/5)

TS. Đặng Thị Phượng, Bí thư chi bộ, Phó viện trưởng, Tổng biên tập Tạp chí Ngôn ngữ nhận quyết định giao phụ trách Viện Ngôn ngữ học (26/2)

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Viện Ngôn ngữ học (14/2)

Công bố công khai điều chỉnh (lần 8) dự toán ngân sách 2022 và quyết toán ngân sách năm 2021 của Viện Ngôn ngữ học (14/2)