Hồ sơ cán bộ Viện Ngôn Ngữ Học

CN. Tạ Quang Tùng

25/01/2016 | 496
CN. Tạ Quang Tùng

Ngày sinh: 07/ 03/ 1991 - Tại Hà Nội

Phòng ban: Nghiên cứu Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Học vị: Cử nhân

Điện thoại: 0968707371 - 04 37627786

Email: quangtung7391@gmail.com

A. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Trung học

Hệ đào tạo: THPT                    Thời gian đào tạo từ: 10/ 2006 đến 6/ 2009.

Nơi học: Trường THPT Phan Đình Phùng; thành phố Hà Nội

2. Đại học

Hệ đào tạo: Cử nhân                 Thời gian đào tạo từ: 10/ 2009 đến 6/ 2013.

Nơi học: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thành phố Hà Nội.

Ngành học: Ngôn ngữ học

3. Sau đại học

Đang học Cao học tại Học viện Khoa học xã hội. Chuyên ngành: Ngôn ngữ học

4. Ngoại ngữ:                          1. Anh               Mức độ sử dụng: C1

B. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

8/ 2013 - 11/ 2103

Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

Biên tập viên

12/ 2014 - 6/ 2015

Công ti dịch vụ CNTT Naiscorp

Làm từ điển mạng tại phòng dữ liệu công ti

10/ 2015 đến nay

Viện Ngôn ngữ học

Nghiên cứu khoa học tại Phòng Nghiên cứu Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

C. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

- Danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu” năm 2011 cấp ĐHQG Hà Nội;

- Giấy khen “Sinh viên Giỏi” của Hiệu trưởng năm học 2011 - 2012;

- Giấy khen “Sinh viên Giỏi” của Hiệu trưởng năm học 2012 - 2013;

- Học bổng Chung soo năm 2011 - 2012;

- Học bổng Chung soo năm 2012 - 2013;

- Thủ khoa tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ học năm 2013

D. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

STT

Tên công trình

 

Nơi công bố

 

Năm công bố

Tác giả hoặc 

đồng tác giả

1

“Về các địa danh lịch sử - văn hóa xứ Huế”

Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống

2010

tác giả

2

“Câu trong truyện “Hiu hiu gió bấc” và “Cũ xưa””

Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc.

 

2012

tác giả

3

“Các từ ngữ chỉ động vật và thực vật (Trong ca dao hài hước của người Việt)”

Tạp chí  Từ điển học và Bách khoa thư

2013

tác giả

4

“Ngôn ngữ cử chỉ trên khuôn mặt qua tác phẩm “Bão biển””

Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống

2013

tác giả

5

“Đặc điểm từ âm vị học tiếng Khơ mú (trên cơ sở phân tích bằng máy tính)”

Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc

2013

tác giả

6

“Một số đặc điểm của tiếng Khơ mú ở Tây Bắc Việt Nam”

Hội thảo khoa học quốc gia “Ngôn ngữ và văn học vùng Tây Bắc”

2013

tác giả

7

Xroi Kool (Tiếng Cor)

Quảng Nam

2014

đồng tác giả

8

Ngữ pháp tiếng Cor

Quảng Nam

2014

đồng tác giả

9

Ngữ vựng Việt - Cor, Cor - Việt

Quảng Nam

2014

đồng tác giả

10

Từ điển Êđê - Việt

Nxb Giáo dục Việt Nam

2015

đồng tác giả

E. ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

- Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam;

- Ngữ âm học;

- Loại hình học;

- Ngôn ngữ học lịch sử

- Ngôn ngữ học xã hội


Nhân sự khác