Hồ sơ cán bộ Viện Ngôn Ngữ Học

ThS. Đỗ Anh Vũ

21/01/2016 | 2042
ThS. Đỗ Anh Vũ

Ngày sinh: 1980 - Tại Hà Nội

Phòng ban: Từ vựng học

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0904 654 081 - 37674573

Email: doanhvuvn2000@yahoo.com

A.      Quá trình đào tạo

-          Cử nhân (2002): Tốt nghiệp Khoa Ngôn ngữ học, ĐHKHXH&NV, HN, 2002.

-          Thạc sĩ (2008): Bảo vệ luận văn thạc sĩ tại Khoa Ngôn ngữ học, ĐHKHXH&NV, HN, 2008.

B.      Quá trình hoạt động

-          Từ 12/2002 đến 7/2009: Nghiên cứu viên phòng Ngữ pháp học, Viện Ngôn ngữhọc

-          Từ 8/2009 đến nay: Nghiên cứu viên phòng Từ vựng học, Viện Ngôn ngữ học

Danh mục các công trình khoa học đã công bố:

1.       Đâu là văn bản của một câu ca /Đỗ Anh Vũ // Ngôn ngữ và đời sống, số 9/2003.

2.       Thanh mai trúc mã /Đỗ Anh Vũ // Ngôn ngữ và đời sống, số 10/2003

3.       Mông má /Đỗ Anh Vũ // Ngôn ngữ và đời sống, số 11/2003

4.       Tìm hiểu những đặc điểm của ca từ Việt Nam qua một chặng đường lịch sử /Đỗ Anh Vũ // Ngữ học trẻ 2003.

5.       Tìm hiểu một số đặc trưng văn hóa của các thành ngữ có yếu tố chỉ thực vật trong tiếng Việt với một số ngôn ngữ hệ Tày Thái /Đỗ Anh Vũ // Ngữ học trẻ, 2001.

6.       Cảm nhận về một áng Đường thi (viết cùng Hà Thùy Dương) /Đỗ Anh Vũ // Ngôn ngữ và đời sống, số 1+2/2004.

7.       Tìm hiểu một yếu tố tục trong thành ngữ tục ngữ tiếng Việt /Đỗ Anh Vũ // Ngôn ngữ và đời sống, số 10/2004. Cũng in trong Kỷ yếu Ngôn ngữ học Liên Á lần VI, HN, 2004.

8.       Em ơi Hà Nội phố - khúc biến tấu ngôn ngữ của ca từ (viết chung với Nguyễn Phượng Anh) /Đỗ Anh Vũ // Ngôn ngữ và đời sống, số 6/2005.

9.       Nỗi buồn trong ngôn ngữ Sầu xuân của Hàn Mặc Tử /Đỗ Anh Vũ // Ngôn ngữ và đời sống, số 1+2/2007.

10.   Tượng số - một bài thơ kỳ lạ của Bùi Giáng /Đỗ Anh Vũ // Ngôn ngữ và đời sống, số 10/2007.

11.   Xu hướng hiện đại hóa trong tiếng Việt hiện nay (viết chung với GS Đào Thản ) /Đỗ Anh Vũ // Đề tài Khoa học cấp Bộ 2004. Cũng in trong Kỷ yếu Hội nghị khoa học Viện Ngôn ngữ, HN, 2004.

12.   Sự phát triển dung lượng dòng thơ Việt /Đỗ Anh Vũ // Tạp chí Ngôn ngữ, số 1/2008.

13.   Một số tín hiệu thẩm mỹ đặc sắc trong thơ Nguyễn Bính trước 1945 /Đỗ Anh Vũ // Tạp chí Ngôn ngữ, số 2/2010

14.   Chào Nguyên Xuân và hành trình ẩn dụ ngôn từ của Bùi Giáng/Đỗ Anh Vũ // Tạp chí Ngôn ngữ, số 6/2010.

15.   Bước đầu tìm hiểu mối quan hệ giữa nhạc và lời trong ca khúc Việt Nam hiện đại /Đỗ Anh Vũ // Khóa luận tốt nghiệp, Khoa Ngôn ngữ học, ĐHKHXH&NV, HN, 2002.

16.   Những phương tiện liên kết trong văn bản nghệ thuật (dựa trên cứ liệu thơ Nguyễn Bính) /Đỗ Anh Vũ // Luận văn thạc sĩ,Khoa Ngôn ngữ học, ĐHKHXH&NV, HN, 2008.

17.   Từ điển địa danh lịch sử văn hóa du lịch và thương mại tỉnh Hòa Bình (đồng tác giả) /Đỗ Anh Vũ //NXB VHDT, HN, 2008.


Nhân sự khác