Hồ sơ cán bộ Viện Ngôn Ngữ Học

ThS. Lương Thị Mơ

21/01/2016 | 441
ThS. Lương Thị Mơ

Ngày sinh: 1984 - Tại Tuyên Quang

Phòng ban: Ngôn ngữ học xã hội

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0973 680 888 - 37674578

Email: luongthimo@gmail.com

  1. Quá trình đào tạo:

-          Cử nhân: (năm 2007): tốt nghiệp khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, năm 2007

-          Thạc sĩ: (2010): Bảo vệ Luận văn chuyên ngành Ngôn ngữ học tại khoa Ngữ văn, Trường  Đại học Sư phạm Hà Nội, năm 2010.

Quá trình hoạt động

-           Từ 8/2010 đến nay: công tác tại phòng Ngôn ngữ học xã hội, Viện Ngôn ngữ học.

 

Câu phủ định và hành động phủ định trong ca dao về tình yêu đôi lứa, luận văn thạc sĩ, 2010.


Nhân sự khác