Hồ sơ cán bộ Viện Ngôn Ngữ Học

TS Bùi Thị Ngọc Anh

13/09/2018 | 796
TS Bùi Thị Ngọc Anh

Ngày sinh: 14/12/1977

Phòng ban: Ngôn ngữ học Xã hội

Chức vụ: Trưởng phòng

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0912602042

Email: buithingocanh77@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy                
Nơi đào tạo: Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH và NV, ĐH Quốc gia HN.
Ngành học:                  Ngôn ngữ học
Nước đào tạo: Việt Nam                                                                        Năm tốt nghiệp: 1999
Bằng đại học 2:                                                                                       Năm tốt nghiệp:
 1. Sau đại học
Tiến sĩ chuyên ngành:                  Ngôn ngữ học                                                    Năm cấp bằng: 2014
Nơi đào tạo: Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam
 • Tên luận án: Đặc trưng ngôn ngữ học xã hội của từ ngữ kiêng kị trong tiếng Việt.
3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh
 
Mức độ sử dụng: Tốt
 
 


III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2000-7/2008 Viện Ngôn ngữ học Cán bộ nghiên cứu
8/2008-3/2016 Viện Từ điển học và Bách khoa thư VN Cán bộ nghiên cứu
4/2016-nay Viện Ngôn ngữ học Cán bộ nghiên cứu
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành,) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1. Nghiên cứu điền dã Ngôn ngữ trẻ em 12/2000-12/2002 Bộ Thành viên
 1.  
Tiếng Việt trong nhà trường 10/2000-12/2002 Bộ Thành viên
 1.  
Từ điển tiếng Việt cỡ trung 10/2006-12/2009 Bộ Thành viên
 1.  
Từ điển KHXH Việt Lào 2008-2011 Bộ Thành viên + thư kí
 1.  
Đại từ điển Việt – Nga 2008-2011 Bộ Thư kí
 1.  
Một số vấn đề cơ bản về lí luận và phương pháp luận của thế giới và Việt Nam về việc biên soạn các loại Từ điển Ngữ văn. 12/2008-10/2012 Bộ Thành viên
 1.  
Từ điển tiếng Việt cỡ lớn giai đoạn 1 2011-2012 Bộ Thành viên
 1.  
Đặc trưng ngôn ngữ học xã hội của từ ngữ kiêng kị trong tiếng Việt 2011-2013 Bộ Chủ nhiệm
 1.  
Thi luật lục bát trong truyện Kiều 2011-2013 Nhà nước Thành viên + Thư kí
 1.  
Từ điển tiếng Việt cỡ lớn giai đoạn 2 2013-2014 Bộ Thành viên
 1.  
Xây dựng cấu trúc vĩ mô và vi mô của Bách khoa thư Ngôn ngữ dành cho học sinh trung học phổ thông 1/2015-12/2015 Cơ sở Thành viên
 1.  
Từ điển tiếng Việt cỡ lớn giai đoạn 3 6/2015-6/2016 Bộ Thành viên
 1.  
Nghiên cứu sự phát triển ngôn ngữ của trẻ em tiểu học ở Hà Nội (quận Thanh  Xuân) 1/2017-12/2017 Cơ sở Chủ nhiệm
 1. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1. Bước đầu tìm hiểu ngôn ngữ giao tiếp giữa giáo viên và học sinh trên lớp học cấp tiểu học 2001 Những vấn đề Ngôn ngữ học (kỉ yếu Hội nghị khoa học 2001), Viện Ngôn ngữ học.
2. Một số chiến lược sử dụng ngôn ngữ của giáo viên trong việc nâng cao tính tích cực học tập của học sinh. 2002 Những vấn đề Ngôn ngữ học (kỉ yếu Hội nghị khoa học 2002), Viện Ngôn ngữ học. Nxb Khoa học Xã hội.
3. Phát ngôn khởi xướng của giáo viên trên lớp học ở trường phổ thông cơ sở. 2005 Những vấn đề Ngôn ngữ học - Hội nghị khoa học 2003, Viện Ngôn ngữ học. Nxb Khoa học Xã hội.        
4. Khảo nghiệm nhịp thơ lục bát trong truyện Kiều. 2012 Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 10 (488)
5. Cách ứng xử với những từ ngữ kiêng kị trong Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên, 2000) 2012 Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam
6. Từ ngữ kiêng kị và các chiến lược sử dụng trong giao tiếp tiếng Việt. 2013 Ngữ học toàn quốc
7. Một số vấn đề về từ ngữ kiêng kị dưới góc nhìn của ngôn ngữ học xã hội. 2013 Hội thảo Khoa học quốc tế
8. Về các mục từ kiêng kị trong các cuốn từ điển tiếng Anh trực tuyến. 2013 Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam
9. Từ ngữ kiêng kị ở một làng quê miền Bắc Việt Nam, nhìn từ góc độ văn hóa-xã hội. 2015 Kỉ yếu hội thảo khoa học: Việt Nam học, những phương diện văn hóa truyền thống.
10. Giới và từ ngữ kiêng kị ở một làng quê Việt Nam, khảo sát và khuyến nghị. 2016 Kỉ yếu hội thảo khoa học 2016: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và Giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường, do Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Trường ĐH Quảng Bình, Viện Ngôn ngữ học đồng tổ chức, Nxb Dân trí, HN.
11. Vị trí của thuật ngữ trong từ điển tiếng Việt cỡ lớn. 2016 Kỉ yếu hội thảo quốc tế: Nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ học, những vấn đề lí luận và thực tiễn. Nxb ĐH Quốc gia HN.
12. Hiện tượng trộn mã trong các chương trình truyền hình trực tiếp dành cho trẻ em. 2016 Kỉ yếu tóm tắt Hội thảo quốc gia: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên các phương tiện truyền thông, do Đài tiếng nói Việt Nam và Hội Ngôn ngữ học tổ chức.
13. Hành vi cầu khiến và chiến lược giao tiếp của trẻ em 6-8 tuổi (nghiên cứu trường hợp tại Hà Nội). 2017 Hội thảo Ngôn ngữ học Quốc tế lần thứ 3 (tháng 4/2017).
14. Hành vi chào của học sinh tiểu học nhìn từ khía cạnh ngôn ngữ học xã hội. 2017 Ngôn ngữ học Việt Nam-Hội nhập và phát triển. Hội Ngôn ngữ học Việt Nam- Đại học Quy Nhơn, Nxb Dân trí, HN.
15.      
3. Hướng nghiên cứu
- Ngôn ngữ học xã hội.
- Ngôn ngữ học xã hội tri nhận.
- Lí luận ngôn ngữ (từ vựng, ngữ nghĩa, ngữ dụng).
- Việt ngữ học.
- Ngôn ngữ học ứng dụng (biên soạn từ điển Ngữ văn, từ điển thuật ngữ, Các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ học hiện đại, v.v.).
 


Nhân sự khác