Hồ sơ cán bộ Viện Ngôn Ngữ Học

TS. Nguyễn Thế Dương

02/01/2019 | 1928
TS. Nguyễn Thế Dương

Ngày sinh: 1980

Phòng ban: Ngôn ngữ học ứng dụng

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0979284682 - 0437674581

Email: the.nguyen1@uqconnect.edu.au; theduongk44nn@yahoo.com

A. Quá trình đào tạo và các chức danh khoa học:
- Cử nhân (2003): Tốt nghiệp Khoa Ngôn ngữ học, Trường Đại học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.
- Thạc sĩ (2006): Tốt nghiệp cao học chuyên ngành Lý luận Ngôn ngữ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006.
- Tiến sĩ (2016): Được cấp học vị tiến sĩ Ngôn ngữ học tại Đại học Queensland (Australia). 
 
B. Quá trình hoạt động:
       * Tại Viện Ngôn ngữ học:
                - Từ 2003 đến nay, làm việc tại Phòng Ngôn ngữ học Ứng dụng – Viện Ngôn ngữ học
       * Tại các cơ sở khác:
                - Từ 2007 đến 2010, giảng dạy ngôn ngữ học tại Khoa Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.
 
C. Tham gia đào tạo
       * Định hướng khoa học: Ngữ dụng học, Phân tích hội thoại, Ngôn ngữ học Ứng dụng
 
D. Các công trình khoa học đã công bố
 
CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC ĐÃ THỰC HIỆN
 - 2005 – 2006: Cơ sở lí luận và phương pháp dạy và học tiếng Việt như một ngoại ngữ (Thành viên)
 - 2007 – 2008: Một số vấn đề của Ngôn ngữ học ứng dụng (Thành viên)
 - 2009 – 2010: Giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường phổ thông ở Việt Nam: Một số vấn đề chính sách và thực tiễn (Thư kí)
 - 2017: Khảo sát cặp liền kề trong hội thoại tiếng Việt
 - 2018: Khảo sát sự ưa thích (preference) trong hội thoại tiếng Việt

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ
1. Cấu tạo từ ghép tiếng Mông: BCKH / Nguyễn Thế Dương // Hội nghị khoa học sinh viên, trường ĐHKHXH&NV (Lần thứ 7). - H.: Chính trị Quốc gia, 2002.- tr.: 176-180.
2. Bước đầu tìm hiểu từ ghép hợp nghĩa tiếng Mông: BCKH / Nguyễn Thế Dương // Ngữ học trẻ ?: Diễn đàn học tập và nghiên cứu. - H. : Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, 2003.- tr.:219-223.
3. Những làng tên Nôm ở Hà Nội / Nguyễn Thế Dương // Ngôn ngữ & đời sống. - 2003. - số 5. - tr.: 29-35.
4. Về hiện tượng các từ Việt gốc Pháp và từ Pháp trong một cuốn tiểu thuyết / Nguyễn Thế Dương // Ngôn ngữ & đời sống. - 2003. - số 6. - tr.: 8-10.
5. Về địa danh “Bắc Hà” (Lào Cai) / Nguyễn Thế Dương // Ngôn ngữ & đời sống. - 2003. - số 7. - tr.: 16-18.
6. Một vài suy nghĩ về địa danh Hà Nội / Nguyễn Thế Dương // Ngôn ngữ & đời sống. - 2003. - số 10. - tr.: 28-30.
7. Sự chuyển vai xưng hô trong giao tiếp gia đình / Nguyễn Thế Dương // Ngôn ngữ & đời sống. - 2003. - số 12. - tr.: 2-4.
8. Về 3 tiếng cố, nguyên và cựu trong tiếng Việt / Nguyễn Thế Dương (bút danh: Đông Tác) // Ngôn ngữ & đời sống. - 2004. - số 11. - tr.: 16-19.
9. Tìm hiểu thành ngữ so sánh có yếu tố biểu thị động vật trong tiếng Việt và tiếng Pháp: BCKH / Nguyễn Thế Dương // Những vấn đề Ngôn ngữ học (Kỷ yếu Hội nghị Khoa học 2003). - H. : Viện Ngôn ngữ học, 2004. - tr.: 197-209.
10. Lời xin lỗi và quá trình lập luận của nhân vật Hoạn Thư trong truyện Kiều: BCKH / Nguyễn Thế Dương // Ngữ học trẻ: Diễn đàn học tập và nghiên cứu. - H.: Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, 2005.- tr.: 261-266.
11. Một số chiến lược xin lỗi trong tiếng Việt: BCKH / Nguyễn Thế Dương // Những vấn đề Ngôn ngữ học (Kỷ yếu Hội nghị Khoa học 2005). - H. : Viện Ngôn ngữ học, 2006. - tr.:233-247.
12. Hành động xin lỗi: một phân tích dụng học – văn hoá trong tiếng Việt / Nguyễn Thế Dương // Luận văn thạc sĩ ngôn ngữ học - H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, 2006. – 123 tr.
13. Về điều kiện sử dụng hành động xin lỗi: BCKH / Nguyễn Thế Dương // Ngữ học trẻ: Diễn đàn học tập và nghiên cứu. - H. : Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, 2007.- tr.: 41-47.
14. “Bãi nhiệm” hay “miễn nhiệm” / Nguyễn Thế Dương // Ngôn ngữ & đời sống. - 2008. - số 9. - tr.: 42-44.
15. Các chiến lược xin lỗi gián tiếp trong tiếng Việt: BCKH / Nguyễn Thế Dương // Ngữ học trẻ: Diễn đàn học tập và nghiên cứu. - H. : Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, 2008.- tr.:53-58.
16. Đối chiếu hành động xin lỗi trong tiếng Việt và tiếng Anh, ứng dụng vào việc dạy tiếng Việt như là một ngoại ngữ -: BCKH / Nguyễn Thế Dương // Ngôn ngữ học đối chiếu và giao tiếp liên văn hóa trong việc giảng dạy ngôn ngữ. – H.: Viện Ngôn ngữ học và Viện DAAD Hà Nội, 2008.
17. Các kiểu từ ghép phân nghĩa tiếng Mông/ Nguyễn Thế Dương - Nguyễn Văn Hiệu // Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư . - 2012. - số 6. - tr.: 74-84.
18. Categorization and Morality in offending situation: A single case study in Vietnamese Context: BCKH/ Nguyen The Duong//Rhizomes VII: Words, Power and Identity.- Brisbane, The University of Queensland, 2012.
19. "Bốn giờ rồi mà (It’s four o’clock already actually): Children negotiate to escape from adults’ punishment": BCKH/ Nguyen The Duong//Making practice visible: Applications of conversation analysis.- Melbourne, Monash University, 2016.
20. Management of children’s offences in Vietnamese contexts: An analysis of children’s social competence // Luận án tiến sĩ ngôn ngữ học - The University of Queensland, Brisbane (Australia), 2016.
21. Tâm tình với… tổ tiên: lời chỉnh sửa trong nghi thức gọi hồn, BCKH / Nguyễn Thế Dương // Third International Conference on the Linguistics of Vietnam. - Hà Nội. : Viện Ngôn ngữ học, 2017.
22. Một số vấn về về cặp liền kề trong tiếng Việt , BCKH / Nguyễn Thế Dương // Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc. - Quy Nhơn. : Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, 2017.
23. Khảo sát chương trình giảng dạy tiếng mẹ đẻ trong trường phổ thông tại Anh và một số điều gợi mở đối với Việt Nam, BCKH / Nguyễn Thế Dương // Hội thảo Giảng dạy tiếng mẹ đẻ trong bối cảnh Việt Nam. - Vĩnh Phúc. : Đại học Sư phạm 2, 2017.
24. Tiến trình phát triển của chính sách giáo dục tiếng mẹ đẻ trong nhà trường phổ thông ở Anh / Nguyễn Thế Dương // Tạp chí Giáo dục. -2017. - số 6, tr.: 284-291. 
25. Đi tìm nguồn gốc hình chữ nhật / Nguyễn Thế Dương // Tạp chí Ngôn ngữ. -2018. - số 5, tr.: 71-76.
26. Cấu trúc được ưa thích và không được ưa thích trong hội thoại tiếng Việt: trường hợp của câu hỏi đóng - trả lời  / Nguyễn Thế Dương // Tạp chí Ngôn ngữ. -2018. - số 11, tr.: 40-50.
27. Một số vấn đề về tình hình sử dụng ngôn ngữ tại thành phố Lai Châu,  BCKH / Nguyễn Thế Dương // Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Tình hình sử dụng ngôn ngữ tại vùng dân tộc thiểu số Đông Bắc và Tây Bắc. - Hà Nội. : Viện Ngôn ngữ học, 2018. - tr.: 88-97.

.


Nhân sự khác