Hồ sơ cán bộ Viện Ngôn Ngữ Học

TS. Nguyễn Thế Dương

27/06/2017 | 1441
TS. Nguyễn Thế Dương

Ngày sinh: 1980

Phòng ban: Ngôn ngữ học ứng dụng

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0979284682 - 0437674581

Email: the.nguyen1@uqconnect.edu.au; theduongk44nn@yahoo.com

A. Quá trình đào tạo và các chức danh khoa học:
- Cử nhân (2003): Tốt nghiệp Khoa Ngôn ngữ học, Trường Đại học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.
- Thạc sĩ (2006): Tốt nghiệp cao học chuyên ngành Lý luận Ngôn ngữ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006.
- Tiến sĩ (2016): Được cấp học vị tiến sĩ Ngôn ngữ học tại Đại học Queensland (Australia). 
 
B. Quá trình hoạt động:
       * Tại Viện Ngôn ngữ học:
                - Từ 2003 đến nay, làm việc tại Phòng Ngôn ngữ học Ứng dụng – Viện Ngôn ngữ học
       * Tại các cơ sở khác:
                - Từ 2007 đến 2010, giảng dạy ngôn ngữ học tại Khoa Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.
 
C. Tham gia đào tạo
       * Định hướng khoa học: Ngữ dụng học, Phân tích hội thoại, Ngôn ngữ học Ứng dụng
 
D. Các công trình khoa học đã công bố
 
CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC ĐÃ THỰC HIỆN
 - 2005 – 2006:  Có sở lí luận và phương pháp dạy và học tiếng Việt như một ngoại ngữ (Thành viên)
- 2007 – 2008: Một số vấn đề của Ngôn ngữ học ứng dụng (Thành viên)
- 2009 – 2010: Giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường phổ thông ở Việt Nam: Một số vấn đề chính sách và thực tiễn (Thư kí)
 
TOÀN BỘ CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ
1. Cấu tạo từ ghép tiếng Mông: BCKH / Nguyễn Thế Dương // Hội nghị khoa học sinh viên, trường ĐHKHXH&NV (Lần thứ 7). - H.: Chính trị Quốc gia, 2002.- tr.: 176-180.
2. Bước đầu tìm hiểu từ ghép hợp nghĩa tiếng Mông: BCKH / Nguyễn Thế Dương // Ngữ học trẻ ?: Diễn đàn học tập và nghiên cứu. - H. : Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, 2003.- tr.:219-223.
3. Những làng tên Nôm ở Hà Nội / Nguyễn Thế Dương // Ngôn ngữ & đời sống. - 2003. - số 5. - tr.: 29-35.
4. Về hiện tượng các từ Việt gốc Pháp và từ Pháp trong một cuốn tiểu thuyết / Nguyễn Thế Dương // Ngôn ngữ & đời sống. - 2003. - số 6. - tr.: 8-10.
5. Về địa danh “Bắc Hà” (Lào Cai) / Nguyễn Thế Dương // Ngôn ngữ & đời sống. - 2003. - số 7. - tr.: 16-18.
6. Một vài suy nghĩ về địa danh Hà Nội / Nguyễn Thế Dương // Ngôn ngữ & đời sống. - 2003. - số 10. - tr.: 28-30.
7. Sự chuyển vai xưng hô trong giao tiếp gia đình / Nguyễn Thế Dương // Ngôn ngữ & đời sống. - 2003. - số 12. - tr.: 2-4.
8. Về 3 tiếng cố, nguyên và cựu trong tiếng Việt / Nguyễn Thế Dương (bút danh: Đông Tác) // Ngôn ngữ & đời sống. - 2004. - số 11. - tr.: 16-19.
9. Tìm hiểu thành ngữ so sánh có yếu tố biểu thị động vật trong tiếng Việt và tiếng Pháp: BCKH / Nguyễn Thế Dương // Những vấn đề Ngôn ngữ học (Kỷ yếu Hội nghị Khoa học 2003). - H. : Viện Ngôn ngữ học, 2004. - tr.: 197-209.
10. Lời xin lỗi và quá trình lập luận của nhân vật Hoạn Thư trong truyện Kiều: BCKH / Nguyễn Thế Dương // Ngữ học trẻ: Diễn đàn học tập và nghiên cứu. - H.: Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, 2005.- tr.: 261-266.
11. Một số chiến lược xin lỗi trong tiếng Việt: BCKH / Nguyễn Thế Dương // Những vấn đề Ngôn ngữ học (Kỷ yếu Hội nghị Khoa học 2005). - H. : Viện Ngôn ngữ học, 2006. - tr.:233-247.
12. Hành động xin lỗi: một phân tích dụng học – văn hoá trong tiếng Việt / Nguyễn Thế Dương // Luận văn thạc sĩ ngôn ngữ học  - H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, 2006. – 123 tr.
13. Về điều kiện sử dụng hành động xin lỗi: BCKH / Nguyễn Thế Dương // Ngữ học trẻ: Diễn đàn học tập và nghiên cứu. - H. : Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, 2007.- tr.: 41-47.
14. “Bãi nhiệm” hay “miễn nhiệm” / Nguyễn Thế Dương // Ngôn ngữ & đời sống. - 2008. - số 9. - tr.: 42-44.
15. Các chiến lược xin lỗi gián tiếp trong tiếng Việt:  BCKH / Nguyễn Thế Dương // Ngữ học trẻ: Diễn đàn học tập và nghiên cứu. - H. : Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, 2008.- tr.:53-58.
16. Đối chiếu hành động xin lỗi trong tiếng Việt và tiếng Anh, ứng dụng vào việc dạy tiếng Việt như là một ngoại ngữ -: BCKH / Nguyễn Thế Dương // Ngôn ngữ học đối chiếu và giao tiếp liên văn hóa trong việc giảng dạy ngôn ngữ. – H.: Viện Ngôn ngữ học và Viện DAAD Hà Nội, 2008.
17. Categorization and Morality in offending situation: A single case study in Vietnamese Context: BCKH/ Nguyen The Duong//Rhizomes VII: Words, Power and Identity.- Brisbane, The University of Queensland, 2012.
18. "Bốn giờ rồi mà (It’s four o’clock already actually): Children negotiate to escape from adults’ punishment": BCKH/ Nguyen The Duong//Making practice visible: Applications of conversation analysis.- Melbourne, Monash University, 2016.
19. Management of children’s offences in Vietnamese contexts: An analysis of children’s social competence // Luận án tiến sĩ ngôn ngữ học  - The University of Queensland, Brisbane (Australia), 2016.


Nhân sự khác