Liên hệ

VIỆN NGÔN NGỮ HỌC

Địa chỉ: Số 9 Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại/Fax: 04. 37674572
Email: info@vienngonnguhoc.gov.vn

Website: www.vienngonnguhoc.gov.vn

 
 
Giờ làm việc:
Từ 8h00 đến 17h00 (Không kể ngày lễ)
Thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần
Chịu trách nhiệm xuất bản: