Đào tạo Tiến sĩ

NCS Nguyễn Thị Giang bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học “Đặc điểm vốn từ và phát ngôn của trẻ tự kỉ 3 đến 6 tuổi”

NCS Nguyễn Thị Giang bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học “Đặc điểm vốn từ và phát ngôn của trẻ tự kỉ 3 đến 6 tuổi”

 13/06/2024 |  0 |  748

Xem thêm
Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học “Ngữ âm tiếng Kháng ở Việt Nam”

Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học “Ngữ âm tiếng Kháng ở Việt Nam”

 09/10/2020 |  0 |  2450

Xem thêm
NCS Nguyễn Thị Phương bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học “Ngôn ngữ kí hiệu ở Việt Nam”

NCS Nguyễn Thị Phương bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học “Ngôn ngữ kí hiệu ở Việt Nam”

 14/11/2016 |  0 |  5447

Ngày 15/7/2014, tại Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương đã bảo vệ thành công ...

Xem thêm
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngôn ngữ học “Vị trí của tiếng Cao Lan trong các ngôn ngữ Tai”

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngôn ngữ học “Vị trí của tiếng Cao Lan trong các ngôn ngữ Tai”

 22/01/2016 |  0 |  5534

Ngày 14/7/2015, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Đoàn Văn Phúc, tại Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, ...

Xem thêm
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học “Đặc điểm ngữ âm tiếng Sơn Tây”

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học “Đặc điểm ngữ âm tiếng Sơn Tây”

 22/01/2016 |  0 |  6092

Ngày 24/8/2015, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Vũ Kim Bảng, tại Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, ...

Xem thêm
NCS Phạm Thị Hương Quỳnh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học “Ẩn dụ tri nhận trong thơ Xuân Quỳnh”

NCS Phạm Thị Hương Quỳnh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học “Ẩn dụ tri nhận trong thơ Xuân Quỳnh”

 22/01/2016 |  0 |  4667

Ngày 18/6/2015, tại Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS Phạm Thị Hương Quỳnh  đã bảo vệ thành công luận ...

Xem thêm
NCS Nguyễn Thùy Vân bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

NCS Nguyễn Thùy Vân bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

 22/01/2016 |  0 |  6380

8h30’ sáng ngày 9/7/2014, Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ ngôn ngữ học cho NCS Nguyễn ...

Xem thêm
NCS Huỳnh Thị Chuyên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện “Ngôn ngữ bình luận trong báo in tiếng Việt hiện nay”

NCS Huỳnh Thị Chuyên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện “Ngôn ngữ bình luận trong báo in tiếng Việt hiện nay”

 22/01/2016 |  0 |  3832

     8h30’ ngày 30/6/2014, Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ ngôn ngữ học cho NCS Huỳnh Thị Chuyên, ...

Xem thêm
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học “Đặc trưng ngôn ngữ học xã hội của từ ngữ kiêng kị trong tiếng Việt”

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học “Đặc trưng ngôn ngữ học xã hội của từ ngữ kiêng kị trong tiếng Việt”

 22/01/2016 |  0 |  3867

Ngày 14/6/2014, dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Nguyễn Thị Thanh Bình và TS. Bùi Thị Minh Yến, tại Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện, số ...

Xem thêm
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học “Đặc điểm hư từ Hán Việt trong tiếng Việt”

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học “Đặc điểm hư từ Hán Việt trong tiếng Việt”

 22/01/2016 |  0 |  4346

Ngày 06/5/2014, dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Nguyễn Văn Khang, tại Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên ...

Xem thêm
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học “Một số tác phẩm của Nam Cao dưới ánh sáng của phân tích diễn ngôn và dụng học”

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học “Một số tác phẩm của Nam Cao dưới ánh sáng của phân tích diễn ngôn và dụng học”

 22/01/2016 |  0 |  3125

Ngày 04/3/2014, dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Diệp Quang Ban, tại Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, ...

Xem thêm
NCS Hồ Văn Tuyên bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện với đề tài:

NCS Hồ Văn Tuyên bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện với đề tài: "Định danh sự vật liên quan đến sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long trong phương ngữ Nam Bộ"

 22/01/2016 |  0 |  3624

 8h30’ ngày 12/12/2013 tại Học viện Khoa học xã hội, NCS Hồ Văn Tuyên đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài luận án: "Định danh sự vật ...

Xem thêm
NCS Trần Kiều Huế bảo vệ thành công đề tài luận án “Đặc điểm các yếu tố Hán – Nhật trong tiếng Nhật (có đối chiếu với tiếng Việt)”

NCS Trần Kiều Huế bảo vệ thành công đề tài luận án “Đặc điểm các yếu tố Hán – Nhật trong tiếng Nhật (có đối chiếu với tiếng Việt)”

 22/01/2016 |  0 |  2648

Dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Nguyễn Văn Khang, nghiên cứu sinh Trần Kiều Huế đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài: “Đặc điểm các ...

Xem thêm
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học: “Đặc điểm ngôn ngữ giới trong giao tiếp tiếng Việt (qua hành vi khen và tiếp nhận lời khen)”

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học: “Đặc điểm ngôn ngữ giới trong giao tiếp tiếng Việt (qua hành vi khen và tiếp nhận lời khen)”

 22/01/2016 |  0 |  3896

Dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS Nguyễn Văn Khang và PGS.TS Nguyễn Thị Lương, nghiên cứu sinh Phạm Thị Hà đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ...

Xem thêm
NCS Trương Thị Thu Hà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

NCS Trương Thị Thu Hà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện "Đặc điểm ngữ nghĩa - ngữ pháp của vị từ quá trình tiếng Việt"

 22/01/2016 |  0 |  2082

      8h30 sáng ngày 13/9/2013 NCS Trương Thị Thu Hà đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện với đề tài "Đặc điểm ngữ nghĩa - ...

Xem thêm
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học: “Hành vi ngôn ngữ thề (swear) trong tiếng Việt”

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học: “Hành vi ngôn ngữ thề (swear) trong tiếng Việt”

 22/01/2016 |  0 |  3829

Dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp và TS. Nguyễn Thị Trung Thành, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Nga đã bảo vệ thành công luận án tiến ...

Xem thêm