Thông báo

Thông báo tuyển sinh các lớp tiếng Việt

Thông báo tuyển sinh các lớp tiếng Việt

 09/10/2021 |  0 |  2452

Xem thêm
TRUNG TÂM GIẢNG DẠY VÀ TRỊ LIỆU NGÔN NGỮ THÔNG BÁO TUYỂN SINH

TRUNG TÂM GIẢNG DẠY VÀ TRỊ LIỆU NGÔN NGỮ THÔNG BÁO TUYỂN SINH

 21/07/2020 |  0 |  5629

Xem thêm
Danh sách các tạp chí được Hội đồng chức danh giáo sư ngành ngôn ngữ học tính điểm công trình

Danh sách các tạp chí được Hội đồng chức danh giáo sư ngành ngôn ngữ học tính điểm công trình

 22/01/2016 |  0 |  10294

Tin vui cho nghiên cứu sinh ngành Ngôn ngữ học: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước (nhiệm kì 2014-2019) đã đồng ý kiến nghị của Hội đồng chức danh giáo ...

Xem thêm
THÔNG BÁO : triệu tập NCS học chuyên đề tiến sĩ

THÔNG BÁO : triệu tập NCS học chuyên đề tiến sĩ

 21/01/2016 |  0 |  2085

Xem thêm
20 NĂM TRUNG TÂM PHỔ BIẾN VÀ GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ: GIỚI THIỆU WEBSITE CỦA TRUNG TÂM

20 NĂM TRUNG TÂM PHỔ BIẾN VÀ GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ: GIỚI THIỆU WEBSITE CỦA TRUNG TÂM

 21/01/2016 |  0 |  2105

Nhân dịp 20 năm thành lập, Trung tâm Phổ biến và giảng dạy ngôn ngữ của Viện Ngôn ngữ học đã  tổ chức họp mặt và giới thiệu  Website của Trung tâm: http://tgn.edu.vn

Xem thêm
Xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2011

Xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2011

 21/01/2016 |  0 |  1984

Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã công bố hướng dẫn cách tính điểm bài viết đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong việc xét công nhận đạt tiêu ...

Xem thêm
HỌP HỘI ĐỒNG CHỨC DANH NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC

HỌP HỘI ĐỒNG CHỨC DANH NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC

 21/01/2016 |  0 |  3134

Hội đồng chức danh giáo sư ngành ngôn ngữ học đã họp thẩm định, xét , bỏ phiếu kín và thông qua danh sách chức danh Giáo sư, Phó giáo sư  ngôn ...

Xem thêm
Họp Hội đồng chức danh giáo sư ngành ngôn ngữ học

Họp Hội đồng chức danh giáo sư ngành ngôn ngữ học

 21/01/2016 |  0 |  2245

Cuộc họp nhằm chuẩn bị cho đợt xét phong chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2011, bao gồm hai nội dung: tính điểm các công trình khoa học và bổ ...

Xem thêm
Mở mã ngành đào tạo thạc sĩ ngôn ngữ học

Mở mã ngành đào tạo thạc sĩ ngôn ngữ học

 21/01/2016 |  0 |  2335

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số  5536/QĐ-BGDĐT cho phép  đào tạo chuyên ngành Ngôn ngữ học trình độ thạc sĩ

Xem thêm
HỘI THẢO KHOA HỌC LIÊN CHI ĐOÀN

HỘI THẢO KHOA HỌC LIÊN CHI ĐOÀN

 21/01/2016 |  0 |  2767

Nhằm nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học cũng như khích lệ niềm say mê nghiên cứu của đoàn viên, thanh niên, sáng ngày 13/12/2011, Chi đoàn Viện Ngôn ngữ học ...

Xem thêm
GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHO NGÔN NGỮ HỌC

GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHO NGÔN NGỮ HỌC

 21/01/2016 |  0 |  2613

Một niềm vui lớn cho ngành ngôn ngữ học Việt Nam:  bốn giải thưởng nhà nước về khoa học công nghệ cho Ngôn ngữ học được trao năm nay là: ngữ âm ...

Xem thêm
THÔNG BÁO VỀ TUYỂN SINH CAO HỌC VÀ NGHIÊN CỨU SINH NGÔN NGỮ HỌC

THÔNG BÁO VỀ TUYỂN SINH CAO HỌC VÀ NGHIÊN CỨU SINH NGÔN NGỮ HỌC

 21/01/2016 |  0 |  2253

Đây là khóa tuyển sinh đầu tiên  cao học ngôn ngữ học của Học viện khoa học xã hội và cũng là của  Viện  Ngôn ngữ học  vốn là cơ sở đào ...

Xem thêm
Thành lập Học viện Khoa học Xã hội thuộc Viện KHXH Việt Nam

Thành lập Học viện Khoa học Xã hội thuộc Viện KHXH Việt Nam

 21/01/2016 |  0 |  2222

Sáng ngày 11 tháng 1 năm 2009, về dự Lễ tổng kết  công tác năm 2009 và triển khai công tác năm 2010 của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, GS.TS ...

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh Đào tạo

Thông báo tuyển sinh Đào tạo

 21/01/2016 |  0 |  1891

 Quyết định số 452/QĐ-KHXH ngày 15 tháng 04 năm 2010 của Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học năm 2010, ...

Xem thêm
Thông báo kế hoạch học tập của NCS 06 tháng cuối năm

Thông báo kế hoạch học tập của NCS 06 tháng cuối năm

 21/01/2016 |  0 |  1724

Xem thêm
LỊCH XÉT TUYỂN NCS và TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 2009

LỊCH XÉT TUYỂN NCS và TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 2009

 21/01/2016 |  0 |  1747

Xem thêm