Công trình đã công bố

Cán bộ KH của Viện có trình độ thạc sĩ: Ths. Nguyễn Phương Thùy

Cán bộ KH của Viện có trình độ thạc sĩ: Ths. Nguyễn Phương Thùy

 22/01/2016 |  0 |  2140

Vừa bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ học, tại Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Nguyễn Phương Thùy là một trong 9 nghiên cứu ...

Xem thêm
Huyền thoại về cấu trúc nghĩa của từ - GS.TS Nguyễn Đức Tồn (Phần 2)

Huyền thoại về cấu trúc nghĩa của từ - GS.TS Nguyễn Đức Tồn (Phần 2)

 22/01/2016 |  0 |  2903

Trăn trở của tác giả bài viết này chính là ở chỗ, cái gọi là cấu trúc nghĩa của từ mà xưa nay quen gọi có thực là cấu trúc của nghĩa ...

Xem thêm
Huyền thoại về cấu trúc nghĩa của từ - GS.TS Nguyễn Đức Tồn (Phần 3)

Huyền thoại về cấu trúc nghĩa của từ - GS.TS Nguyễn Đức Tồn (Phần 3)

 22/01/2016 |  0 |  3670

Trăn trở của tác giả bài viết này chính là ở chỗ, cái gọi là cấu trúc nghĩa của từ mà xưa nay quen gọi có thực là cấu trúc của nghĩa ...

Xem thêm
THUYẾT TRÌNH KHOA HỌC:Những vấn đề lí thuyết của chính sách ngôn ngữ

THUYẾT TRÌNH KHOA HỌC:Những vấn đề lí thuyết của chính sách ngôn ngữ

 22/01/2016 |  0 |  2167

05 vấn đề về chính sách ngôn ngữ đã được GS. TS Nguyễn Văn Khang trình bày tại buổi thuyết trình này, đó là: Khái niệm “chính sách ngôn ngữ”; Nguồn gốc ...

Xem thêm
Xã hội học ngôn ngữ về giới: Sự kì thị và sự chống kì thị đối với nữ giới trong sử dụng ngôn ngữ (Phần II)

Xã hội học ngôn ngữ về giới: Sự kì thị và sự chống kì thị đối với nữ giới trong sử dụng ngôn ngữ (Phần II)

 22/01/2016 |  0 |  16731

Khi đọc đầu đề bài báo “Doanh nhân, anh là ai?” bất giác ta tự hỏi rằng, sao không phải “Doanh nhân, chị là ai?” hay có một từ nào đó trung ...

Xem thêm
Xã hội học ngôn ngữ về giới: Sự kì thị và sự chống kì thị đối với nữ giới trong sử dụng ngôn ngữ (Phần 1)

Xã hội học ngôn ngữ về giới: Sự kì thị và sự chống kì thị đối với nữ giới trong sử dụng ngôn ngữ (Phần 1)

 22/01/2016 |  0 |  10172

Với cách nhìn của ngôn ngữ học xã hội, trong xã hội tồn tại bao nhiêu nhóm xã hội thì trong ngôn ngữ cũng có bấy nhiêu phương ngữ xã hội. Phương ...

Xem thêm
Huyền thoại về cấu trúc nghĩa của từ - GS.TS Nguyễn Đức Tồn (Phần 1)

Huyền thoại về cấu trúc nghĩa của từ - GS.TS Nguyễn Đức Tồn (Phần 1)

 22/01/2016 |  0 |  3591

Khi TẾT CANH DẦN chỉ còn tính bằng giờ và mọi nguời đang hối hả cho Tết thì GS Nguyễn Đức Tồn lại say sưa với "huyền thoại về cấu trúc nghĩa ...

Xem thêm