Đào tạo Tiến sĩ

Danh sách NCS đang thực hiện luận án

Danh sách NCS đang thực hiện luận án

 21/01/2016 |  0 |  1386

Danh sách NCS đang thực hiện luận án tại Viện Ngôn ngữ học gồm các thông tin: họ và tên, khoá học,  số quyết định, tên đề tài và thời hạn thực ...

Xem thêm
Danh sách nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Viện Ngôn ngữ học (1978-2009)

Danh sách nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Viện Ngôn ngữ học (1978-2009)

 21/01/2016 |  0 |  2344

Ngày 20 tháng 6 năm 1978, Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp đã kí quyết định 336/TTg công nhận Viện Ngôn ngữ học là cơ sở đào tạo ...

Xem thêm
NCS Mai Thị Loan bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngôn ngữ học

NCS Mai Thị Loan bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngôn ngữ học

 21/01/2016 |  0 |  2363

Dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương và TS. Nguyễn Hữu Hoành, NCS Mai Thị Loan bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học với đề tài Luận ...

Xem thêm
NCS Trịnh Thị Thanh Huệ bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

NCS Trịnh Thị Thanh Huệ bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

 21/01/2016 |  0 |  1805

Dưới sự hướng dẫn khoa học của GS. TS Nguyễn Văn Hiệp và TS Nguyễn Thị Trung Thành, NCS Trịnh Thị Thanh Huệ đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ...

Xem thêm
Lớp học chuyên đề tiến sĩ

Lớp học chuyên đề tiến sĩ

 21/01/2016 |  0 |  1379

Lớp học chuyên đề tiến sĩ dành cho nghiên cứu sinh khoá 19 của Viện  vừa kết thúc.Trong thời gian học, NCS đã được nghe giới thiệu 04 chuyên đề.

Xem thêm
Tổ chức Đánh giá luận án tiến sĩ ngôn ngữ học ở Bộ môn

Tổ chức Đánh giá luận án tiến sĩ ngôn ngữ học ở Bộ môn

 21/01/2016 |  0 |  1223

NCS Nguyễn Hoàng Yến sẽ  bảo vệ luận án tiến sĩ ở Bộ môn vào 8.30  thứ ba, ngày 10 tháng  8 năm 2010, tại Hội trường Viện Ngôn ngữ học, tầng ...

Xem thêm
Nghiên cứu sinh Trung Quốc đầu tiên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngôn ngữ học tại Việt Nam

Nghiên cứu sinh Trung Quốc đầu tiên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngôn ngữ học tại Việt Nam

 21/01/2016 |  0 |  1953

 Với 100% phiếu tán thành ở mức xuất sắc, chị LA VĂN THANH (LUO WENQING), dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS Nguyễn Văn Khang, đã bảo vệ xuất sắc luận ...

Xem thêm
Nghiên cứu sinh người Hàn Quốc bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngôn ngữ học bằng tiếng Việt

Nghiên cứu sinh người Hàn Quốc bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngôn ngữ học bằng tiếng Việt

 21/01/2016 |  0 |  1958

Dưới sự hướng dẫn của GS.TS Nguyễn Ngọc San, NCS Park Ji Hoon đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngôn ngữ học " Nghiên cứu cách đọc từ gốc ...

Xem thêm
Tổ chức Bảo vệ luận án tiến sĩ ngôn ngữ học cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thị Hường

Tổ chức Bảo vệ luận án tiến sĩ ngôn ngữ học cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thị Hường

 21/01/2016 |  0 |  1136

NCS Nguyễn Thị Hường (K16 của Viện Ngôn ngữ học) sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ ngôn ngữ học  cấp Học viện về đề tài " Biểu hiện mạch lạc trong ...

Xem thêm
Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ về “Biểu hiện của mạch lạc trong thể loại báo cáo và tờ trình thuộc văn bản hành chính – công vụ”

Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ về “Biểu hiện của mạch lạc trong thể loại báo cáo và tờ trình thuộc văn bản hành chính – công vụ”

 21/01/2016 |  0 |  1757

Dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Phạm Hùng Việt và GS.TS. Diệp Quang Ban, Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hường đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ ngôn ...

Xem thêm
Lễ trao bằng Tiến sĩ và khai giảng năm học 2010

Lễ trao bằng Tiến sĩ và khai giảng năm học 2010

 21/01/2016 |  0 |  1383

Lễ trao bằng Tiến sĩ và khai giảng năm học 2010 của Viện Ngôn ngữ đã diễn ra trọng thể, ấm cúng. Nhân dịp này, Viện cũng vinh danh các nhà khoa ...

Xem thêm
Tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Nhà nước cho NCS Hồ Ngọc Trung

Tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Nhà nước cho NCS Hồ Ngọc Trung

 21/01/2016 |  0 |  1568

Buổi bảo vệ tiến hành vào  thời gian 8.30 thứ sáu ngày 02 tháng 4 năm 2010 tại Hội trường Viện Ngôn ngữ học, số 9 Kim Mã Thượng, Ba Đình Hà Nội

Xem thêm
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN NCS 2009 CỦA VIỆN NGÔN NGỮ HỌC

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN NCS 2009 CỦA VIỆN NGÔN NGỮ HỌC

 21/01/2016 |  0 |  1222

Ngày 28 tháng 1 năm 2010, Thứ trưởng Phạm Vũ Luận đã kí quyết định  số 168/QĐ-BGDĐTcông nhận 17 nghiên cứu sinh (NCS) 2009 của Viện Ngôn ngữ học.

Xem thêm
Các luận án tiến sĩ bảo vệ cấp nhà nước năm 2009

Các luận án tiến sĩ bảo vệ cấp nhà nước năm 2009

 21/01/2016 |  0 |  2412

Các luận án tiến sĩ ngôn ngữ học đã bảo vệ thành công tại Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp  nhà nước bắt đầu từ tháng 1 năm 2009 sẽ ...

Xem thêm