Hồ sơ cán bộ Viện Ngôn Ngữ Học

PGS.TS. Vũ Kim Bảng

18/02/2016 | 2142
PGS.TS. Vũ Kim Bảng

Ngày sinh: 1952 - Tại Phú Thọ

Phòng ban: Ngữ âm học

Học hàm: Phó Giáo sư

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 09 03 27 88 65 - 37674576

Email: kimbang78@vnn.vn

Cán bộ cơ hữu của Viện có trình độ tiến sĩ: PGS.TS VŨ KIM BẢNG

 

A. Quá trình đào tạo:

-  Cử nhân (1973): tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội .

- Tiến sĩ  (năm1984): bảo vệ luận án  tại Trường Đại học Tổng hợp HumboldtBerlin, CHDC Đức.

- Phó giáo sư (năm 2007).

- Nghiên cứu viên chính.

B. Quá trình hoạt động:

Giữ các chức vụ:

 - Phó trưởng Phòng, Trưởng phòng Phòng Ngữ âm học.

 - Phó  Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học.

C. Tham gia đào tạo sau đại học:

- Giảng dạy:

   Trường Đại học ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội .
Tham gia giảng dạy đại học tại: Đại học Dân lập Phương Đông, Đại học Tổng hợp Bonn, CHLB Đức (1995, 1999); Đại học Tổng hợp Wien, LB Áo (2000); Đại họcParis 7, CH Pháp (2008).

-Hướng dẫn:

Hướng dẫn phụ cho 2 NCS chuẩn bị bảo vệ cấp Nhà nước

Đã hướng dẫn thành công 2 học viên cao học; đang hướng dẫn 2.

D. Các công trình khoa học đã công bố

Định hướng khoa học:

 Ngữ âm học, bao gồm: Ngữ âm học và âm vị học tiếng Việt (các hiện tượng ngôn điệu tiếng Việt; hệ thống âm vị và các biến thể ở các địa phương…); Ngữ âm học ứng dụng (applied linguistics): ngôn ngữ học đối chiếu (contrastive phonetics) phục vụ việc giảng dạy , bệnh học ngôn ngữ (language pathology), ngữ âm hình pháp (forensische Phonetik) và xử lý ngôn ngữ (languageprocessing) trong công nghệ thông tin.

 * Toàn bộ các công trình khoa học và sách đã công bố:

1. Sự khác biệt và tương ứng về ngữ âm giữa nội thành và hai huyện ngoại thành Gia Lâm và Đông Anh : BCKH / Trần Thị Thìn, Vũ Kim Bảng // HNKH cán bộ trẻ lần thứ hai. - H.: Viện Ngôn ngữ học, 1980.

2. Untersuchung zu den wesentlichen akustischen Paramentern der vietnamesischen Siben (Grundfrequenz-, Intensitọtverlauf ind Dauer) : Luận án Tiến sĩ ngữ văn (Ph. D) / Vũ Kim Bảng. - Berlin : Humboldt, 1984.

Tên luận án dịch ra tiếng Việt: Nghiên cứu các thông số âm học của âm tiết tiếng Việt (tần số cơ bản - cường độ - trường độ).

3. Nhận xét về trường độ thanh điệu qua phương ngữ Hà Nội và phương ngữ Nam Bộ: cứ liệu thực nghiệm / Vũ Kim Bảng // Những vấn đề ngôn ngữ học về các ngôn ngữ phương Đông. - H. : Viện Ngôn ngữ học, 1986. - tr.: 370-376.

4. Từ các hiện tượng phát âm, nhận xét về quá trình hoàn thiện hệ thống âm vị của trẻ Hà Nội lứa tuổi mẫu giáo (từ 3 đến 5 tuổi) : BCKH / Vũ Kim Bảng // Hội nghị Khoa học Viện Ngôn ngữ học. - 1992.

5. Die họufigen Aussprachefehler vietnammesischer Lerner im Deutschunterricht und die Maònahmen, diese Fehler zu beseitigen / Vũ Kim Bảng // Deustch als Fremdspache in einer sich wandelnden Welt. - Leipzig : X.IDT, 1993. - tr.: 327.

Tên bài dịch ra tiếng Việt: Các lỗi thường mắc của người Việt khi học tiếng Đức và các cách khắc phục.

6. Sự biến đổi tần số cơ bản của thanh điệu Việt : BCKH / Vũ Kim Bảng // Kỉ yếu Hội nghị quốc tế lần thứ 3 về các vấn đề lí thuyết của các ngôn ngữ châu á và châu Phi. - Berlin. - 1993. - tr.: 156-160.

7. Probleme der deutschen Phonetik fỹr Lernenden in den tonsprachigen Lọndern / Vũ Kim Bảng // Deustch in und fur Asien. - Bắc Kinh : Gesellschaft fỹr internationale kulturelle Publikationen, 1994. - tr.: 644-647.

Tên bài dịch ra tiếng Việt: Những vấn đề của ngữ âm tiếng Đức đối với các học viên ở các nước nói ngôn ngữ thanh điệu.

8. Untersuchung zu den artikulatorischen Schwierigkeiten vietnamesischen Kinder von 4 bis 6 Jahren im Spracherwersprozeò / Vũ Kim Bảng // Kommukation und Humanotogenese. - Bielefld : Kleine Verlag, 1995. - tr.: 323-332.

Tên bài dịch ra tiếng Việt: Nghiên cứu những khó khăn về phát âm của trẻ em Việt Nam từ 4 đến 6 tuổi.

9. Đánh giá sự phục hồi chức năng phát âm ở bệnh nhân cá polip dây thanh được điều trị phẫu thuật bằng laser CO2 / Vũ Kim Bảng, (đồng tác giả) // Tạp chí Y học thực hành. - 1996. - số 10. - tr.: 26-28.

10. Một kinh nghiệm cho việc dạy tiếng Việt cho người Đức / Vũ Kim Bảng // Tiếng Việt và việc dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. - H. : ĐHQG Hà Nội, 1997. - tr.: 7-15.

11. Khuyết tật ngôn ngữ và công việc phục hồi ngôn ngữ / Vũ Kim Bảng // Ngôn ngữ & đời sống. - 1998. - số 5. - tr.: 24-26.

12. Dạy phát âm cho trẻ bị hở môi và hàm trên sau phẩu thuật / Vũ Kim Bảng // Ngôn ngữ & đời sống. - 1998. - số 8. - tr.: 23-24.

13. Vấn đề giám định âm thanh lời nói trong khoa học hình sự / Vũ Kim Bảng // Ngôn ngữ & đời sống. - 1998. - số 10. - tr.: 24-26.

14. Suy nghĩ về việc phục hồi ngôn ngữ : BCKH / Vũ Kim Bảng // Tiếng Việt & các ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam. - H.: Viện Ngôn ngữ học, 1998. - tr.: 234-239.

15. Mẫu đơn thư kinh doanh và cá nhân tiếng Đức / Vũ Kim Bảng, Nguyễn Hoài Bão. - H. : NXB Phụ nữ, 1999. - 200tr.

16. Khái niệm ngữ âm học / Vũ Kim Bảng // Ngôn ngữ. - 1999. - số 5. - tr.: 65-72.

17. Về hội nghị ngữ âm học quốc tế lần thứ 14 / Vũ Kim Bảng // Ngôn ngữ. - 1999. - số 8. - tr.: 78-79.

18. Deutsch als Fremdsprache in Vietnam im Vergleich mit anderen Fremdsprachen / Vũ Kim Bảng // Germanistentreffen Tagungsbeitrage. - Bonn : DAAD, 2000. - tr.: 41-50.

Tên bài dịch ra tiếng Việt: Tiếng Đức là một ngoại ngữ ở Việt Nam trong mối tương quan với các ngoại ngữ khác.

19. Nghiên cứu tiếng Hà Nội trên phương diện vật lí-âm học : BCKH / Vũ Kim Bảng // Ngôn ngữ & văn hoá 990 năm Thăng Long-Hà Nội. - H. : Hội Ngôn ngữ học Hà Nội-Khoa Ngôn ngữ học, 2000. - tr.: 7-15.

20. Âm tiết tiếng Việt: Khả năng hình thành và thực tế sử dụng : BCKH / Vũ Kim Bảng, Bùi Đăng Bình, Triệu Thị Thu Hương // Kỉ yếu HNKH kỉ niệm 25 năm thành lập Viện Công nghệ thông tin. - 2001. - tr.: 525-533.

21. Bàn về vấn đề chính âm tiếng Việt : BCKH / Vũ Kim Bảng // Hội thảo khoa học ’Bảo vệ và phát triển tiếng Việt trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước’. - Tp.HCM, 2002. - ngày 28/12. - tr.: 9-13.

22. Hệ formant của 9 nguyên âm đơn tiếng Hà Nội / Vũ Kim Bảng // Ngôn ngữ. - 2002. - số 15. - tr.: 56-63.

23. Nhận xét về những xu hướng biến đổi của hệ thống phụ âm đầu các thổ ngữ thuộc phương ngữ Bắc Bộ / Vũ Kim Bảng // Những vấn đề ngôn ngữ học (Kỷ yếu Hội nghị Khoa học 2001). - 2002. - tr.: 23-31.

24. Các hội nghị khoa học quốc tế về ngữ âm học và các khoa học liên ngành / Vũ Kim Bảng // Ngôn ngữ. - 2003. - số 8. - tr.: 79-80.

25. Từ điển cách viết cách đọc tên riêng nước ngoài : Đề tài cấp Bộ / Lý Toàn Thắng (chủ nhiệm), Nguyễn Văn Khang, Vũ Kim Bảng, Mai Xuân Huy, Hà Quang Năng,..., - 2003. - 469tr ; 29cm.

26. Các Hội nghị khoa học quốc tế về Ngữ âm học và các khoa học liên ngành / Vũ Kim Bảng // Ngôn ngữ. – 2003. - số 8.  – tr.: 79-80.

27. Đặt dấu thanh trong chính tả tiếng Việt hiện trạng và giải pháp  / Vũ Kim Bảng // Ngôn ngữ. – 2003. - số 11.  – tr.: 57-65.

28. Suy nghĩ về chính tả tiếng Việt từ kinh nghiệm lịch sử chính tả tiếng Đức / Vũ Kim Bảng // Ngôn ngữ và đời sống. – 2003. - số 11 (97). – tr.: 3-6.

29. Thiết kế hệ thống điều khiển lệnh bằng tiếng Việt độc lập người nói với dữ liệu huấn luyện hạn chế trong thời gian thực / Vũ Kim Bảng, Vũ Hải Hà, Bùi Đăng Bình // Những vấn đề Ngôn ngữ học (Hội nghị KH 2002) NXB KHXH. – 2004. – tr.: 463-471.

30. Nhận xét về mô hình kết hợp thanh điệu trong từ láy đôi tiếng Việt /Vũ Kim Bảng, Vũ Hải Hà // Những vấn đề ngôn ngữ học (Kỉ yếu Hội nghị khoa học 2003) NXB KHXH. – 2005. tr.: 21-26.

31. Cách sử lí những từ ngoại nhập trong chính tả tiếng Đức / / Vũ Kim Bảng // Ngôn ngữ và đời sống. – 2005. - số 5 (115). – tr.: 33-35.

32. Nhận xét về sự khác biệt ngữ âm giữa nội thành và hai huyện Gia Lâm, Đông Anh / Vũ Kim Bảng // Ngôn ngữ. – 2005. - số 5.  – tr.: 15-26. 

33. Hệ thống phụ âm đầu tiếng Quảng Nam hiện đại / Vũ Kim Bảng // Hội thảo Quốc tế Ngôn ngữ học liên á

lần thứ VI, NXB KHXH, H. - 2005. – tr.: 13-24.

34. Về năng lực sử dụng dấu câu tiếng Việt của học sinh trung học cơ sở hiện nay / Vũ Kim Bảng // Ngôn ngữ. – 2006. - số 4.  – tr.: 25-36.

35. Tên gọi hành chính và không gian địa lý thủ đô Hà Nội theo dòng lịch sử / Vũ Kim Bảng // Ngôn ngữ Văn hoá Hà Nội, NXB ĐHQG Hà Nội, H., - 2007. – tr.: 14-32.

36. Đặc điểm ngữ âm tiếng Cổ Nhuế / Vũ Kim Bảng, Bùi Đăng Bình, Trần Thị Thìn, Văn Tú Anh // Ngôn ngữ Văn hoá Hà Nội, NXB ĐHQG Hà Nội, H., - 2007. – tr.: 33-70.

37. Đọc hiểu và vận dụng Ngữ văn 12, Tập 1 / Nguyễn Xuân Lạc, Vũ Kim Bảng // NXB Đại học Sư phạm. – 2008.

38. Đọc hiểu và vận dụng Ngữ văn 12, Tập 2 / Nguyễn Xuân Lạc, Vũ Kim Bảng // NXB Đại học Sư phạm. – 2008.

39. Kiến thức cơ bản và bài tập Ngữ văn 12 (Toàn tập) / Nguyễn Xuân Lạc, Vũ Kim Bảng // NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. – 2008.

40. Luyện tập thi tốt nghiệp Trung học phổ thông môn Ngữ văn / Nguyễn Xuân Lạc, Vũ Kim Bảng, Nguyễn Tấn Huy // NXB Giáo dục. – 2008.

41. Giúp em tự học Ngữ văn 12, Tập 1 / Nguyễn Xuân Lạc, Vũ Kim Bảng // NXB Giáo dục. – 2008.

42. Giúp em tự học Ngữ văn 12, Tập 2 / Nguyễn Xuân Lạc, Vũ Kim Bảng // NXB Giáo dục. – 2008.

43. Thực hành luyện tập Ngữ văn 12, Tập 1 / Nguyễn Xuân Lạc, Vũ Kim Bảng // NXB Giáo dục. – 2008.

44. Thực hành luyện tập Ngữ văn 12, Tập 2 / Nguyễn Xuân Lạc, Vũ Kim Bảng // NXB Giáo dục. – 2008.

45. Kiến thức bổ trợ Ngữ văn 10 nâng cao, Tập 1 / Nguyễn Khắc Phi, Vũ Kim Bảng, Chu Huy, Đinh Thái Hương, Nguyễn Xuân Lạc, Bùi Duy Tân // NXB Giáo dục. – 2009.

46. Kiến thức bổ trợ Ngữ văn 10 nâng cao, Tập 2 / Nguyễn Khắc Phi, Vũ Kim Bảng, Chu Huy, Đinh Thái Hương, Nguyễn Xuân Lạc, Bùi Duy Tân // NXB Giáo dục. – 2009.


Nhân sự khác