Tin tức hoạt động

Chi bộ Viện Ngôn ngữ học tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

04/12/2021 | 844


Các bài viết khác

CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 CỦA VIỆN NGÔN NGỮ HỌC (31/1)

Công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2023 của Viện Ngôn ngữ học (đợt 4) (16/1)

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2024 CỦA VIỆN NGÔN NGỮ HỌC (16/1)

VIỆN NGÔN NGỮ HỌC TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2023, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024 (15/12)

CÔNG BỐ CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ 3 NĂM 2023 CỦA VIỆN NGÔN NGỮ HỌC (15/12)

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH QUÝ 2 NĂM 2023 (15/12)

VIỆN NGÔN NGỮ HỌC TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2023 (15/12)

VIỆN NGÔN NGỮ HỌC TẬP HUẤN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ (3/12)

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH" (28/9)