Đào tạo

Thông báo tuyển sinh các lớp tiếng Việt

Thông báo tuyển sinh các lớp tiếng Việt

 09/10/2021 |  0 |  2283

Xem thêm
Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học “Ngữ âm tiếng Kháng ở Việt Nam”

Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học “Ngữ âm tiếng Kháng ở Việt Nam”

 09/10/2020 |  0 |  2264

Xem thêm
TRUNG TÂM GIẢNG DẠY VÀ TRỊ LIỆU NGÔN NGỮ THÔNG BÁO TUYỂN SINH

TRUNG TÂM GIẢNG DẠY VÀ TRỊ LIỆU NGÔN NGỮ THÔNG BÁO TUYỂN SINH

 21/07/2020 |  0 |  4777

Xem thêm
NCS Nguyễn Thị Phương bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học “Ngôn ngữ kí hiệu ở Việt Nam”

NCS Nguyễn Thị Phương bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học “Ngôn ngữ kí hiệu ở Việt Nam”

 14/11/2016 |  0 |  5251

Ngày 15/7/2014, tại Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương đã bảo vệ thành công ...

Xem thêm
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngôn ngữ học “Vị trí của tiếng Cao Lan trong các ngôn ngữ Tai”

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngôn ngữ học “Vị trí của tiếng Cao Lan trong các ngôn ngữ Tai”

 22/01/2016 |  0 |  5369

Ngày 14/7/2015, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Đoàn Văn Phúc, tại Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, ...

Xem thêm
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học “Đặc điểm ngữ âm tiếng Sơn Tây”

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học “Đặc điểm ngữ âm tiếng Sơn Tây”

 22/01/2016 |  0 |  5920

Ngày 24/8/2015, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Vũ Kim Bảng, tại Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, ...

Xem thêm
NCS Phạm Thị Hương Quỳnh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học “Ẩn dụ tri nhận trong thơ Xuân Quỳnh”

NCS Phạm Thị Hương Quỳnh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học “Ẩn dụ tri nhận trong thơ Xuân Quỳnh”

 22/01/2016 |  0 |  4536

Ngày 18/6/2015, tại Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS Phạm Thị Hương Quỳnh  đã bảo vệ thành công luận ...

Xem thêm
Danh sách các tạp chí được Hội đồng chức danh giáo sư ngành ngôn ngữ học tính điểm công trình

Danh sách các tạp chí được Hội đồng chức danh giáo sư ngành ngôn ngữ học tính điểm công trình

 22/01/2016 |  0 |  9933

Tin vui cho nghiên cứu sinh ngành Ngôn ngữ học: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước (nhiệm kì 2014-2019) đã đồng ý kiến nghị của Hội đồng chức danh giáo ...

Xem thêm
NCS Nguyễn Thùy Vân bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

NCS Nguyễn Thùy Vân bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

 22/01/2016 |  0 |  6258

8h30’ sáng ngày 9/7/2014, Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ ngôn ngữ học cho NCS Nguyễn ...

Xem thêm
NCS Huỳnh Thị Chuyên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện “Ngôn ngữ bình luận trong báo in tiếng Việt hiện nay”

NCS Huỳnh Thị Chuyên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện “Ngôn ngữ bình luận trong báo in tiếng Việt hiện nay”

 22/01/2016 |  0 |  3724

     8h30’ ngày 30/6/2014, Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ ngôn ngữ học cho NCS Huỳnh Thị Chuyên, ...

Xem thêm
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học “Đặc trưng ngôn ngữ học xã hội của từ ngữ kiêng kị trong tiếng Việt”

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học “Đặc trưng ngôn ngữ học xã hội của từ ngữ kiêng kị trong tiếng Việt”

 22/01/2016 |  0 |  3702

Ngày 14/6/2014, dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Nguyễn Thị Thanh Bình và TS. Bùi Thị Minh Yến, tại Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện, số ...

Xem thêm
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học “Đặc điểm hư từ Hán Việt trong tiếng Việt”

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học “Đặc điểm hư từ Hán Việt trong tiếng Việt”

 22/01/2016 |  0 |  4156

Ngày 06/5/2014, dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Nguyễn Văn Khang, tại Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên ...

Xem thêm
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học “Một số tác phẩm của Nam Cao dưới ánh sáng của phân tích diễn ngôn và dụng học”

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học “Một số tác phẩm của Nam Cao dưới ánh sáng của phân tích diễn ngôn và dụng học”

 22/01/2016 |  0 |  3002

Ngày 04/3/2014, dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Diệp Quang Ban, tại Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, ...

Xem thêm
NCS Hồ Văn Tuyên bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện với đề tài:

NCS Hồ Văn Tuyên bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện với đề tài: "Định danh sự vật liên quan đến sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long trong phương ngữ Nam Bộ"

 22/01/2016 |  0 |  3531

 8h30’ ngày 12/12/2013 tại Học viện Khoa học xã hội, NCS Hồ Văn Tuyên đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài luận án: "Định danh sự vật ...

Xem thêm
Khoa Ngôn ngữ học (Học Viện KHXH) tổ chức hội thảo khoa học:

Khoa Ngôn ngữ học (Học Viện KHXH) tổ chức hội thảo khoa học: "Những vấn đề ngôn ngữ học và nghiên cứu ngôn ngữ học"

 22/01/2016 |  0 |  2000

Sáng ngày 28/10/2013, Khoa ngôn ngữ học thuộc Học Viện KHXH đã tổ chức buổi hội thảo khoa học với chủ đề "Những vấn đề ngôn ngữ học và nghiên cứu ngôn ...

Xem thêm
NCS Trần Kiều Huế bảo vệ thành công đề tài luận án “Đặc điểm các yếu tố Hán – Nhật trong tiếng Nhật (có đối chiếu với tiếng Việt)”

NCS Trần Kiều Huế bảo vệ thành công đề tài luận án “Đặc điểm các yếu tố Hán – Nhật trong tiếng Nhật (có đối chiếu với tiếng Việt)”

 22/01/2016 |  0 |  2521

Dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Nguyễn Văn Khang, nghiên cứu sinh Trần Kiều Huế đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài: “Đặc điểm các ...

Xem thêm