Đào tạo

KHAI GIẢNG LỚP HỌC TIẾNG INĐÔNÊXIA

KHAI GIẢNG LỚP HỌC TIẾNG INĐÔNÊXIA

 21/01/2016 |  0 |  731

Đây là sự khởi đầu của sự hợp tác nghiên cứu, giảng dạy ngôn ngữ đã được thoả thuận giữa Viện Ngôn ngữ học Việt Nam với Trung tâm Nâng cao chất ...

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh Đào tạo

Thông báo tuyển sinh Đào tạo

 21/01/2016 |  0 |  868

 Quyết định số 452/QĐ-KHXH ngày 15 tháng 04 năm 2010 của Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học năm 2010, ...

Xem thêm
Tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Nhà nước cho NCS Hồ Ngọc Trung

Tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Nhà nước cho NCS Hồ Ngọc Trung

 21/01/2016 |  0 |  716

Buổi bảo vệ tiến hành vào  thời gian 8.30 thứ sáu ngày 02 tháng 4 năm 2010 tại Hội trường Viện Ngôn ngữ học, số 9 Kim Mã Thượng, Ba Đình Hà Nội

Xem thêm
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN NCS 2009 CỦA VIỆN NGÔN NGỮ HỌC

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN NCS 2009 CỦA VIỆN NGÔN NGỮ HỌC

 21/01/2016 |  0 |  571

Ngày 28 tháng 1 năm 2010, Thứ trưởng Phạm Vũ Luận đã kí quyết định  số 168/QĐ-BGDĐTcông nhận 17 nghiên cứu sinh (NCS) 2009 của Viện Ngôn ngữ học.

Xem thêm
Thông báo kế hoạch học tập của NCS 06 tháng cuối năm

Thông báo kế hoạch học tập của NCS 06 tháng cuối năm

 21/01/2016 |  0 |  797

Xem thêm
Các luận án tiến sĩ bảo vệ cấp nhà nước năm 2009

Các luận án tiến sĩ bảo vệ cấp nhà nước năm 2009

 21/01/2016 |  0 |  1175

Các luận án tiến sĩ ngôn ngữ học đã bảo vệ thành công tại Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp  nhà nước bắt đầu từ tháng 1 năm 2009 sẽ ...

Xem thêm
LỊCH XÉT TUYỂN NCS và TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 2009

LỊCH XÉT TUYỂN NCS và TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 2009

 21/01/2016 |  0 |  759

Xem thêm