Đào tạo

NCS LÊ MINH HÀ BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ

NCS LÊ MINH HÀ BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 21/01/2016 |  0 |  1624

Tính đến tháng 11/2011 NCS Lê Minh Hà là NCS thứ 5 bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học Viện trong năm 2011, và là 1 trong 2 NCS ...

Xem thêm
Xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2011

Xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2011

 21/01/2016 |  0 |  829

Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã công bố hướng dẫn cách tính điểm bài viết đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong việc xét công nhận đạt tiêu ...

Xem thêm
DANH SÁCH NCS ĐANG THỰC HIỆN LUẬN ÁN

DANH SÁCH NCS ĐANG THỰC HIỆN LUẬN ÁN

 21/01/2016 |  0 |  1580

Danh sách này cung cấp một cái nhìn toàn cảnh về tình hình đào tạo NCS  ngôn ngữ học hiện nay tại Học Viện Khoa học xã hội trong đó nhiệm vụ ...

Xem thêm
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về từ đa nghĩa từ vựng trong tiếng Việt

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về từ đa nghĩa từ vựng trong tiếng Việt

 21/01/2016 |  0 |  702

Dưới sự hướng dẫn khoa học của tập thể hướng dẫn khoa học là GS.TS Lê Quang Thiêm và TS. Nguyễn Thị Trung Thành, NCS Phan Thị Nguyệt Hoa đã bảo vệ ...

Xem thêm
HỌP HỘI ĐỒNG CHỨC DANH NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC

HỌP HỘI ĐỒNG CHỨC DANH NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC

 21/01/2016 |  0 |  1764

Hội đồng chức danh giáo sư ngành ngôn ngữ học đã họp thẩm định, xét , bỏ phiếu kín và thông qua danh sách chức danh Giáo sư, Phó giáo sư  ngôn ...

Xem thêm
Làm việc với nghiên cứu sinh vừa trúng tuyển năm 2010

Làm việc với nghiên cứu sinh vừa trúng tuyển năm 2010

 21/01/2016 |  0 |  478

 Với việc bổ sung thêm 5 người trúng tuyển, NCS ngôn ngữ học năm 2010 là 20  nguời.

Xem thêm
Họp Hội đồng chức danh giáo sư ngành ngôn ngữ học

Họp Hội đồng chức danh giáo sư ngành ngôn ngữ học

 21/01/2016 |  0 |  918

Cuộc họp nhằm chuẩn bị cho đợt xét phong chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2011, bao gồm hai nội dung: tính điểm các công trình khoa học và bổ ...

Xem thêm
NCS Nguyễn Hoàng Yến bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học

NCS Nguyễn Hoàng Yến bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học

 21/01/2016 |  0 |  874

Với kết quả 5/6 xuất sắc, NCS Nguyễn Hoàng Yến  (khoá 2006-2010) đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngôn ngữ học về đề tài "Truyện cười dân gian dưới ...

Xem thêm
Nghiên cứu sinh các khoá nghe giảng chuyên đề tiến sĩ

Nghiên cứu sinh các khoá nghe giảng chuyên đề tiến sĩ

 21/01/2016 |  0 |  687

Tại Học viện Khoa học xã hội thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, từ ngày 20 đến ngày 26.6.2011, 43 nghiên cứu sinh thuộc các khoá được tập trung thành ...

Xem thêm
Bảo vệ Đề cương chi tiết luận án tiến sĩ

Bảo vệ Đề cương chi tiết luận án tiến sĩ

 21/01/2016 |  0 |  615

8.30 thứ năm ngày 24.2.2011, NCS Mai Thị Loan bảo vệ đề cương chi tiết Luận án TS tại Hội trường Viện Ngôn ngữ học

Xem thêm
Danh sách NCS đang thực hiện luận án

Danh sách NCS đang thực hiện luận án

 21/01/2016 |  0 |  658

Danh sách NCS đang thực hiện luận án tại Viện Ngôn ngữ học gồm các thông tin: họ và tên, khoá học,  số quyết định, tên đề tài và thời hạn thực ...

Xem thêm
Danh sách nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Viện Ngôn ngữ học (1978-2009)

Danh sách nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Viện Ngôn ngữ học (1978-2009)

 21/01/2016 |  0 |  1340

Ngày 20 tháng 6 năm 1978, Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp đã kí quyết định 336/TTg công nhận Viện Ngôn ngữ học là cơ sở đào tạo ...

Xem thêm
Mở mã ngành đào tạo thạc sĩ ngôn ngữ học

Mở mã ngành đào tạo thạc sĩ ngôn ngữ học

 21/01/2016 |  0 |  1071

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số  5536/QĐ-BGDĐT cho phép  đào tạo chuyên ngành Ngôn ngữ học trình độ thạc sĩ

Xem thêm
HỘI THẢO KHOA HỌC LIÊN CHI ĐOÀN

HỘI THẢO KHOA HỌC LIÊN CHI ĐOÀN

 21/01/2016 |  0 |  1077

Nhằm nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học cũng như khích lệ niềm say mê nghiên cứu của đoàn viên, thanh niên, sáng ngày 13/12/2011, Chi đoàn Viện Ngôn ngữ học ...

Xem thêm
GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHO NGÔN NGỮ HỌC

GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHO NGÔN NGỮ HỌC

 21/01/2016 |  0 |  937

Một niềm vui lớn cho ngành ngôn ngữ học Việt Nam:  bốn giải thưởng nhà nước về khoa học công nghệ cho Ngôn ngữ học được trao năm nay là: ngữ âm ...

Xem thêm
THÔNG BÁO VỀ TUYỂN SINH CAO HỌC VÀ NGHIÊN CỨU SINH NGÔN NGỮ HỌC

THÔNG BÁO VỀ TUYỂN SINH CAO HỌC VÀ NGHIÊN CỨU SINH NGÔN NGỮ HỌC

 21/01/2016 |  0 |  1038

Đây là khóa tuyển sinh đầu tiên  cao học ngôn ngữ học của Học viện khoa học xã hội và cũng là của  Viện  Ngôn ngữ học  vốn là cơ sở đào ...

Xem thêm