Tin tức hoạt động

Mời dự sinh hoạt khoa học chủ đề "Trò chơi bàn cờ ngôn ngữ - phiên bản tiếng Việt"

16/02/2016 | 766


Các bài viết khác

Mời dự sinh hoạt và tọa đàm khoa học (27/3)

Trung tâm Phục hồi chức năng ngôn ngữ (27/3)

Về buổi tọa đàm khoa học với chủ đề "Ngôn ngữ Phật giáo Việt Nam" (23/10)

Mời dự sinh hoạt và tọa đàm khoa học (3/10)

Tin trao đổi hợp tác (3/8)

Mời dự sinh hoạt và tọa đàm khoa học (T8/2016) (29/7)

Viện Ngôn ngữ học họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 (30/6)

Mời dự sinh hoạt và tọa đàm khoa học (T6/2016) (16/6)

Mời dự sinh hoạt và tọa đàm khoa học (T5/2016) (18/5)