Tin tức hoạt động

Mời dự sinh hoạt và tọa đàm khoa học

03/10/2016 | 2182


Các bài viết khác

Quyết định công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022 của Viện Ngôn ngữ học (22/3)

LỄ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA TẠI VIỆN NGÔN NGỮ HỌC NĂM 2022 (12/3)

Công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Viện Ngôn ngữ học (8/2)

CHI BỘ VIỆN NGÔN NGỮ HỌC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022 (12/1)

Chi bộ Viện Ngôn ngữ học tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (4/12)

Công khai quyết toán ngân sách năm 2020 và tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý 3/2021 (5/11)

Lễ phát động thi đua năm 2021 (4/7)

Viện Ngôn ngữ học Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 (18/12)

Học viên Trung tâm Giảng dạy và Trị liệu Ngôn ngữ, Viện Ngôn ngữ học trở lại lớp học sau kì nghỉ Tết Canh Tý 2020 (10/3)