Tin tức hoạt động

Mời dự sinh hoạt và tọa đàm khoa học (T5/2016)

18/05/2016 | 1631


Các bài viết khác

Về buổi tọa đàm khoa học với chủ đề "Ngôn ngữ Phật giáo Việt Nam" (23/10)

Mời dự sinh hoạt và tọa đàm khoa học (3/10)

Tin trao đổi hợp tác (3/8)

Mời dự sinh hoạt và tọa đàm khoa học (T8/2016) (29/7)

Viện Ngôn ngữ học họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 (30/6)

Mời dự sinh hoạt và tọa đàm khoa học (T6/2016) (16/6)

Gặp mặt cán bộ hưu trí Viện Ngôn ngữ học nhân dịp năm mới Bính Thân 2016 (30/3)

SINH HOẠT VÀ TOẠ ĐÀM KHOA HỌC VỚI CHỦ ĐỀ "NGỮ ÂM BỆNH HỌC: NHỮNG RỐI LOẠN GIỌNG CỦA NGƯỜI VIỆT" DO GS.TS. NGUYỄN VĂN LỢI THUYẾT TRÌNH (18/3)

Mời dự sinh hoạt và tọa đàm khoa học (8/3)