Tin tức hoạt động

VIỆN NGÔN NGỮ HỌC TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2023, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024

15/12/2023 | 175


Các bài viết khác

CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 CỦA VIỆN NGÔN NGỮ HỌC (31/1)

Công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2023 của Viện Ngôn ngữ học (đợt 4) (16/1)

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2024 CỦA VIỆN NGÔN NGỮ HỌC (16/1)

CÔNG BỐ CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ 3 NĂM 2023 CỦA VIỆN NGÔN NGỮ HỌC (15/12)

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH QUÝ 2 NĂM 2023 (15/12)

VIỆN NGÔN NGỮ HỌC TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2023 (15/12)

VIỆN NGÔN NGỮ HỌC TẬP HUẤN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ (3/12)

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH" (28/9)

Công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2023 của Viện Ngôn ngữ học (28/8)