Chương trình đào tạo

VTV2 phát sóng một chương trình riêng về Viện Ngôn ngữ học

21/01/2016 | 2032


Các bài viết khác

Khoa Ngôn ngữ học (Học Viện KHXH) tổ chức hội thảo khoa học: "Những vấn đề ngôn ngữ học và nghiên cứu ngôn ngữ học" (22/1)

Thêm 03 cán bộ trẻ Viện Ngôn ngữ học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ (22/1)

100% cán bộ làm việc tại phòng Thông tin - Thư viện đạt trình độ Thạc sĩ (22/1)

Cán bộ trẻ Viện Ngôn ngữ học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ (21/1)

Đoàn công tác Viện Ngôn ngữ học làm việc tại Đại học Tây Bắc (21/1)

Thuyết trình về chính sách ngôn ngữ (21/1)

BẾ GIẢNG LỚP HỌC TIẾNG INĐÔNÊXIA (21/1)

Danh sách Nghiên cứu sinh năm 2010 (21/1)

Chương trình về Viện Ngôn ngữ học trên kênh VTV2 (Phần 1) (21/1)