Tin tức bốn phương

Thông báo về việc bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2009 sau khi được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư

23/01/2016 | 1109


Các bài viết khác

Hội thảo nhân kỉ niệm 100 năm ngày công bố “Giáo trình Ngôn ngữ học đại cương” của F. de Saussure (28/9)

THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ HỘI THẢO KHOA HỌC: GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT VÀ GIÁO DỤC NGÔN NGỮ TRONG NHÀ TRƯỜNG (26/3)

Call for Proposals (23/1)

Ngày Quốc tế Tiếng mẹ đẻ năm 2013 tại Việt Nam (23/1)

Trường học Đức thích ứng với kiểu chữ mới (23/1)

Viết chữ đẹp đã lỗi thời? (23/1)

Ngôn ngữ chat được đưa vào từ điển (23/1)

Trung Quốc phát hành "Từ điển Việt - Hán mới "《新越汉词典》 (23/1)

VĨNH BIỆT MỘT ĐẠI THỤ CỦA NỀN NGỮ HỌC NƯỚC NHÀ: GIÁO SƯ NGUYÊN TÀI CẨN (23/1)