Tin tức hoạt động

GIẤY MỜI THAM DỰ LỄ KỈ NIỆM 45 NĂM THÀNH LẬP VIỆN NGÔN NGỮ HỌC

GIẤY MỜI THAM DỰ LỄ KỈ NIỆM 45 NĂM THÀNH LẬP VIỆN NGÔN NGỮ HỌC

 23/01/2016 |  0 |  1341

Xem thêm
Hội thảo ngữ học toàn quốc lần thứ 17 thành công tốt đẹp

Hội thảo ngữ học toàn quốc lần thứ 17 thành công tốt đẹp

 23/01/2016 |  0 |  449

   Ngày 26/4, tại thành phố Huế, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế tổ chức Hội thảo Ngữ học toàn ...

Xem thêm
Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức

 23/01/2016 |  0 |  432

Kết quả dự tuyển viên chức tại Viện Ngôn ngữ học năm 2013

Xem thêm
THƯ MỜI VIẾT BÀI CHO ẤN PHẨM KỈ NIỆM 45 NĂM THÀNH LẬP VIỆN NGÔN NGỮ HỌC

THƯ MỜI VIẾT BÀI CHO ẤN PHẨM KỈ NIỆM 45 NĂM THÀNH LẬP VIỆN NGÔN NGỮ HỌC

 23/01/2016 |  0 |  445

Xem thêm
Đoàn công tác Viện Ngôn ngữ học làm việc tại Đại học Tây Bắc

Đoàn công tác Viện Ngôn ngữ học làm việc tại Đại học Tây Bắc

 23/01/2016 |  0 |  487

Ngày 13 tháng 04 năm 2013, đoàn công tác của Viện Ngôn ngữ học do GS. TS Nguyễn Văn Hiệp, Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học làm trưởng đoàn đã đến thăm ...

Xem thêm
Người khách đặc biệt và món quà bất ngờ

Người khách đặc biệt và món quà bất ngờ

 23/01/2016 |  0 |  480

   Ngày 04 tháng 04 năm 2013, PGS. TS Phạm Văn Tình đã trao lại cho Ban lãnh đạo Viện Ngôn ngữ học những kỉ vật đánh dấu quá trình hoạt động ...

Xem thêm
Lễ phát động phong trào thi đua năm 2013

Lễ phát động phong trào thi đua năm 2013

 23/01/2016 |  0 |  499

    Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động từ năm 1948, sáng ngày 04 tháng 04 năm 2012, Viện Ngôn ngữ học ...

Xem thêm
Công bố Quyết định tuyển dụng viên chức năm 2013

Công bố Quyết định tuyển dụng viên chức năm 2013

 23/01/2016 |  0 |  686

  Sáng ngày 04 tháng 04 năm 2013, GS. TS Nguyễn Văn Hiệp, Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học đã công bố và trao Quyết định tuyển dụng cho các viên chức mới.

Xem thêm
THÔNG BÁO KẾT QUẢ CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GS, PGS CỦA HĐCDGS NHÀ NƯỚC NĂM 2009

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GS, PGS CỦA HĐCDGS NHÀ NƯỚC NĂM 2009

 23/01/2016 |  0 |  982

Xem thêm
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ "Nghiên cứu, khảo sát ngôn ngữ trên phát thanh truyền hình phục vụ cho việc xây dựng Luật Ngôn ngữ ở Việt Nam"

 23/01/2016 |  0 |  442

   Ngày 04 tháng 04 năm 2013, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ "Nghiên cứu, khảo sát ngôn ngữ trên phát thanh, truyền hình phục vụ cho việc xây dựng ...

Xem thêm
CÔNG BỐ DANH SÁCH ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ 2011

CÔNG BỐ DANH SÁCH ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ 2011

 23/01/2016 |  0 |  1134

Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước vừa ra quyết định công nhận chức danh giáo sư cho 34 nhà giáo và chức danh phó giáo sư cho 374 nhà giáo năm 2011. Ngành ...

Xem thêm
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ "Vấn đề giáo dục tiếng mẹ đẻ đối với cư dân sử dụng các ngôn ngữ nhóm Chăm ở Việt Nam hiện nay (trường hợp tiếng Êđê)"

 23/01/2016 |  0 |  438

Ngày 07 tháng 03 năm 2013, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ "Vấn đề giáo dục tiếng mẹ đẻ đối với cư dân sử dụng các ngôn ngữ nhóm Chăm ...

Xem thêm
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ "Ngôn ngữ kí hiệu của người khiếm thính ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp"

 23/01/2016 |  0 |  633

Ngày 12 tháng 03 năm 2013, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ "Ngôn ngữ kí hiệu của người khiếm thính ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp" do TS. Đỗ ...

Xem thêm
Bổ nhiệm GS. TS Nguyễn Văn Hiệp giữ chức Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học

Bổ nhiệm GS. TS Nguyễn Văn Hiệp giữ chức Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học

 23/01/2016 |  0 |  1204

    Ngày 30/11/2012, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam trao Quyết định bổ nhiệm GS.TS Nguyễn Văn Hiệp giữ chức Viện trưởng Viện Ngôn ...

Xem thêm
Giới thiệu Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Giới thiệu Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 23/01/2016 |  0 |  802

    Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - tên giao dịch quốc tế là Vietnam Academy of Social Sciences (VASS) - có tiền thân từ Ban nghiên cứu ...

Xem thêm
GS.TS NGUYỄN ĐỨC TỒN ĐƯỢC NHÀ NƯỚC TRAO TẶNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ

GS.TS NGUYỄN ĐỨC TỒN ĐƯỢC NHÀ NƯỚC TRAO TẶNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ

 23/01/2016 |  0 |  570

Với những đóng góp quan trọng của mình trên cương vị là người quản lí tạp chí Ngôn ngữ (Phó tổng biên tập,Tổng biên tập), Viện Ngôn ngữ học(Viện trưởng) và tham ...

Xem thêm