Tin tức khoa học

HỘI THẢO KHOA HỌC: “MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NGÔN NGỮ HỌC ỨNG DỤNG”

16/12/2020 | 342


Các bài viết khác

HỘI THẢO QUỐC TẾ NGÔN NGỮ HỌC LẦN THỨ IV ĐÃ DIỄN RA THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP (6/1)

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO QUỐC TẾ NGÔN NGỮ HỌC LẦN THỨ IV (19/12)

SFL Pre-conference of the Fourth Vietnam International Linguistics Conference (18/12)

Tọa đàm khoa học “Một số vấn đề trong nghiên cứu phương ngữ tiếng Việt" (6/12)

Hội thảo khoa học quốc gia “Quyền ngôn ngữ và việc phát triển bền vững ở một quốc gia đa dân tộc, đa ngôn ngữ” (11/10)

TỌA ĐÀM KHOA HỌC VỀ CHỮ VIẾT DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM PHỤC VỤ CÔNG TÁC BIÊN SOẠN SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG DÂN TỘC TRONG NHÀ TRƯỜNG (17/7)

THUYẾT TRÌNH KHOA HỌC “MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGỮ PHÁP HỌC HIỆN ĐẠI” (16/7)

TOẠ ĐÀM KHOA HỌC: “CƠ SỞ BIÊN SOẠN TẬP NGÔN NGỮ VÀ CHỮ VIẾT BỘ ĐỊA CHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM” (13/7)

Hội thảo “Chính sách ngôn ngữ và luật ngôn ngữ của các quốc gia đa dân tộc, đa ngôn ngữ trên thế giới và những bài học đối với Việt Nam” (8/6)