Tin tức khoa học

SINH HOẠT KHOA HỌC CHỦ ĐỀ "LOẠI TỪ CHỈ SỐ VÀ CHỈ TỐ SỐ NHIỀU"

22/01/2016 | 1158


Các bài viết khác

TỌA ĐÀM KHOA HỌC "MỘT SỐ KẾT QUẢ MỚI TRONG NGHIÊN CỨU NGỮ ÂM VÀ LỊCH SỬ CÁC NGÔN NGỮ VIETIC" (16/1)

TOẠ ĐÀM KHOA HỌC MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NGÔN NGỮ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM (20/12)

TỌA ĐÀM KHOA HỌC “MỘT SỐ VẤN ĐỀ BIÊN SOẠN TỪ ĐIỂN CƠ TU, PA CÔ-TÀ ÔI VÀ SÁCH HỌC TIẾNG PA CÔ – TÀ ÔI LỚP 4 VÀ LỚP 5” (20/12)

TOẠ ĐÀM KHOA HỌC “PHỤ TỐ TRONG TIẾNG KHƠ MÚ VÀ TIẾNG BHNONG” (16/12)

TOẠ ĐÀM KHOA HỌC “NGHIÊN CỨU NGÔN NGỮ HỌC XÃ HỘI VÀ PHƯƠNG NGỮ TIẾNG VIỆT” (15/12)

TOẠ ĐÀM KHOA HỌC “TỪ NGỮ GỐC VAY MƯỢN GỐC ẤN ÂU TRONG BA CUỐN TỪ ĐIỂN ĐỐI DỊCH THẾ KỶ XVIII-XIX” (15/12)

Hội thảo Khoa học: "Những vấn đề Ngôn ngữ học năm 2023" (2/12)

THÔNG BÁO SỐ 3 HỘI THẢO KHOA HỌC "NHỮNG VẤN ĐỀ NGÔN NGỮ HỌC NĂM 2023" (15/9)

HỘI THẢO KHOA HỌC "MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGÔN NGỮ HỌC XÃ HỘI, PHƯƠNG NGỮ HỌC VÀ LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT" (28/8)