Hợp tác Quốc tế

Đoàn công tác của Viện Ngôn ngữ học về Chương trình NCKH cấp Bộ CHÍNH SÁCH NGÔN NGỮ làm việc tại Indonesia

22/01/2016 | 1698


Các bài viết khác

GS Norbert Francis và GS Rik de Busser thuyết trình khoa học tại Viện Ngôn ngữ học (28/9)

Đoàn công tác của Viện Ngôn ngữ học tại Đại học Köln, CHLB Đức (2/2)

Đoàn công tác của Viện Ngôn ngữ học đến thăm và làm việc tại Đại học Malaya - Malaysia (23/1)

Nhận lời mời của Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (Royal Academy of Cambodia) (23/1)

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI TRUNG TÂM PHỔ BIẾN VÀ GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ, VIỆN NGÔN NGỮ HỌC (23/1)

Đoàn Viện Ngôn ngữ học Nga thăm và làm việc tại Viện Ngôn ngữ học (23/1)

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ : Ngôn ngữ học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập (23/1)

Thuyết trình khoa học: Báo cáo kết quả nghiên cứu "Lập bản đồ ngôn ngữ lớp học tỉnh Lào Cai" (23/1)

GS.TS Nguyễn Đức Tồn thăm và làm việc tại Trường Đại học Hamburg, CHLB Đức (22/1)