Tin tức khoa học

Tọa đàm khoa học  “Một số vấn đề về chữ viết các dân tộc thiểu số ở Việt Nam”

Tọa đàm khoa học “Một số vấn đề về chữ viết các dân tộc thiểu số ở Việt Nam”

 22/09/2021 |  0 |  583

Ngày 17/9/2021, Phòng Nghiên cứu Ngôn ngữ các Dân tộc thiểu số ở Việt Nam đã tổ chức tọa đàm khoa học trực tuyến với chủ đề “Một số vấn đề về chữ viết các ...

Xem thêm
Tọa đàm khoa học “Hiện tượng phát âm thay thế phụ âm đầu tiếng Việt của trẻ khe hở môi vòm”

Tọa đàm khoa học “Hiện tượng phát âm thay thế phụ âm đầu tiếng Việt của trẻ khe hở môi vòm”

 18/09/2021 |  0 |  589

Ngày 16/9/2021, Phòng Ngôn ngữ học Ứng dụng, Viện Ngôn ngữ học đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học trực tuyến với chủ đề “Hiện tượng phát âm thay thế phụ âm đầu tiếng ...

Xem thêm
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Nhà nước “Hoạt động giáo dục ngôn ngữ ở vùng dân tộc thiểu số của Việt Nam” do GS.TS. Nguyễn Đức Tồn làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Nhà nước “Hoạt động giáo dục ngôn ngữ ở vùng dân tộc thiểu số của Việt Nam” do GS.TS. Nguyễn Đức Tồn làm chủ nhiệm

 13/07/2021 |  0 |  511

Ngày 29 tháng 6 năm 2021, Viện Ngôn ngữ học đã tổ chức nghiêm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Nhà nước “Hoạt động giáo dục ngôn ngữ ở vùng dân tộc ...

Xem thêm
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Nhà nước “Nghiên cứu hoàn thiện chính sách, pháp luật về ngôn ngữ dân tộc thiểu số vì sự phát triển bền vững của đất nước” do PGS.TS. Đoàn Văn Phúc làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Nhà nước “Nghiên cứu hoàn thiện chính sách, pháp luật về ngôn ngữ dân tộc thiểu số vì sự phát triển bền vững của đất nước” do PGS.TS. Đoàn Văn Phúc làm chủ nhiệm

 08/07/2021 |  0 |  593

Ngày 30 tháng 6 năm 2021, đề tài khoa học cấp Nhà nước “Nghiên cứu hoàn thiện chính sách, pháp luật về ngôn ngữ dân tộc thiểu số vì sự phát triển bền vững của ...

Xem thêm
Nghiệm thu cấp Quốc gia đề tài Nhà nước:

Nghiệm thu cấp Quốc gia đề tài Nhà nước: "Nghiên cứu vấn đề sử dụng ngôn ngữ ở các vùng dân tộc thiểu số" do GS.TS. Nguyễn Văn Khang làm chủ nhiệm

 04/07/2021 |  0 |  622

Ngày 29 tháng 6 năm 2021, Bộ khoa học công nghệ đã tổ chức nghiệm thu cấp Quốc gia đề tài Nhà nước: "Nghiên cứu vấn đề sử dụng ngôn ngữ ở ...

Xem thêm
TOẠ ĐÀM KHOA HỌC “GIỚI THIỆU QUY CÁCH VIẾT MỤC TẬP NGÔN NGỮ VÀ CHỮ VIẾT BỘ ĐỊA CHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM”

TOẠ ĐÀM KHOA HỌC “GIỚI THIỆU QUY CÁCH VIẾT MỤC TẬP NGÔN NGỮ VÀ CHỮ VIẾT BỘ ĐỊA CHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM”

 20/04/2021 |  0 |  813

Ngày 10/4, tọa đàm khoa học “Giới thiệu quy cách viết mục Tập ngôn ngữ, chữ viết bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam” đã được tổ chức tại Trường ...

Xem thêm
HỘI THẢO QUỐC TẾ NGÔN NGỮ HỌC LẦN THỨ IV ĐÃ DIỄN RA THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

HỘI THẢO QUỐC TẾ NGÔN NGỮ HỌC LẦN THỨ IV ĐÃ DIỄN RA THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

 06/01/2021 |  0 |  1631

Ngày 20/12/2020, Hội thảo Quốc tế Ngôn ngữ học lần thứ IV "Ngôn ngữ học Việt Nam trong bối cảnh khu vực và thế giới" đã diễn ra tại Viện Hàn lâm Khoa học xã ...

Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO QUỐC TẾ NGÔN NGỮ HỌC LẦN THỨ IV

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO QUỐC TẾ NGÔN NGỮ HỌC LẦN THỨ IV

 19/12/2020 |  0 |  2876

Sau một thời gian tích cực chuẩn bị, Hội thảo Quốc tế Ngôn ngữ học lần thứ IV "Ngôn ngữ học Việt Nam trong bối cảnh khu vực và thế giới" dự kiến tổ chức ...

Xem thêm
SFL Pre-conference of the Fourth Vietnam International Linguistics Conference

SFL Pre-conference of the Fourth Vietnam International Linguistics Conference

 18/12/2020 |  0 |  1846

The SFL Pre-conference of the Fourth Vietnam International Linguistics Conference will be held at the Institute of Linguistics of Vietnam on December 19, 2020 on site and via Zoom also.

Xem thêm
HỘI THẢO KHOA HỌC: “MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NGÔN NGỮ HỌC ỨNG DỤNG”

HỘI THẢO KHOA HỌC: “MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NGÔN NGỮ HỌC ỨNG DỤNG”

 16/12/2020 |  0 |  1186

Ngày 26/11/2020, Hội thảo khoa học “Một số vấn đề về ngôn ngữ học ứng dụng” đã diến ra tại Viện Ngôn ngữ học, số 9 Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội. Tham dự ...

Xem thêm
Tọa đàm khoa học “Một số vấn đề trong nghiên cứu phương ngữ tiếng Việt

Tọa đàm khoa học “Một số vấn đề trong nghiên cứu phương ngữ tiếng Việt"

 06/12/2020 |  0 |  1379

Sáng ngày 2/11/2020, Phòng Phương ngữ học và Lịch sử tiếng Việt thuộc Viện Ngôn ngữ học đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề “Một số vấn đề trong nghiên cứu ...

Xem thêm
Hội thảo khoa học quốc gia  “Quyền ngôn ngữ và việc phát triển bền vững ở một quốc gia đa dân tộc, đa ngôn ngữ”

Hội thảo khoa học quốc gia “Quyền ngôn ngữ và việc phát triển bền vững ở một quốc gia đa dân tộc, đa ngôn ngữ”

 11/10/2020 |  0 |  1211

Ngày 08/10/2020, Hội thảo khoa học về “Quyền ngôn ngữ và việc phát triển bền vững ở một quốc gia đa dân tộc, đa ngôn ngữ”  đã diễn ra tại Viện Ngôn ngữ học, số ...

Xem thêm
TỌA ĐÀM KHOA HỌC VỀ CHỮ VIẾT DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM PHỤC VỤ CÔNG TÁC BIÊN SOẠN SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG DÂN TỘC TRONG NHÀ TRƯỜNG

TỌA ĐÀM KHOA HỌC VỀ CHỮ VIẾT DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM PHỤC VỤ CÔNG TÁC BIÊN SOẠN SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG DÂN TỘC TRONG NHÀ TRƯỜNG

 17/07/2020 |  0 |  1572

Xem thêm
THUYẾT TRÌNH KHOA HỌC  “MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGỮ PHÁP HỌC HIỆN ĐẠI”

THUYẾT TRÌNH KHOA HỌC “MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGỮ PHÁP HỌC HIỆN ĐẠI”

 16/07/2020 |  0 |  1088

Xem thêm
TOẠ ĐÀM KHOA HỌC: “CƠ SỞ BIÊN SOẠN TẬP NGÔN NGỮ VÀ CHỮ VIẾT BỘ ĐỊA CHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM”

TOẠ ĐÀM KHOA HỌC: “CƠ SỞ BIÊN SOẠN TẬP NGÔN NGỮ VÀ CHỮ VIẾT BỘ ĐỊA CHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM”

 13/07/2020 |  0 |  1342

Xem thêm
Hội thảo “Chính sách ngôn ngữ và luật ngôn ngữ của các quốc gia đa dân tộc, đa ngôn ngữ trên thế giới và những bài học đối với Việt Nam”

Hội thảo “Chính sách ngôn ngữ và luật ngôn ngữ của các quốc gia đa dân tộc, đa ngôn ngữ trên thế giới và những bài học đối với Việt Nam”

 08/06/2020 |  0 |  1773

Sáng 04 tháng 6 năm 2020, tại Viện Ngôn ngữ học, số 09 Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra hội thảo “Chính sách ngôn ngữ và luật ngôn ngữ của các ...

Xem thêm