Hồ sơ cán bộ Viện Ngôn Ngữ Học

ThS. Nguyễn Thị Giang

06/01/2017 | 504
ThS. Nguyễn Thị Giang

Phòng ban: TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG NGÔN NGỮ

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 093 6507 600 - 37684571

Email: blueriver063@gmail.com

A. Quá trình đào tạo
Cử nhân (2008): Khoa Ngôn ngữ học, trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc Gia Hà Nội.
Thạc sĩ (2013): Khoa Ngôn ngữ học, Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc Gia Hà Nội.
B. Quá trình hoạt động:
Công tác tại Viện Ngôn ngữ học từ  tháng 8 năm 2010
C. Các công trình khoa học đã công bố
1.  Từ vựng trong Cung oán ngâm khúc và Chinh phụ ngâm khúc, Khoá luận tốt nghiệp, 2008
2. Điển cố trong “Cung oán ngâm khúc” và “Chinh phụ ngâm khúc”, Ngữ học trẻ,  2011
3. Khả năng ngôn ngữ của trẻ Chậm phát triển trí tuệ (5-6 tuổi) trên địa bàn Hà Nội, Đề tài cấp cơ sở , 2011 – 2012.
4. Ngôn ngữ ký hiệu ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ (Thành viên đề tài), 2011- 2012.
5. Nghiên cứu một số vấn đề về phục hồi chức năng ngôn ngữ cho trẻ Chậm phát triển trí tuệ, Luận văn Thạc sĩ, 2013
6. Hiện tượng chuyển nghĩa của từ trong truyện ngắn “Phiên chợ Giát” của Nguyễn Minh Châu, Ngữ học trẻ, 2013
7. Tác động của ngôn ngữ ký hiệu trên truyền hình đối với cộng đồng người khiếm thính, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ (Thành viên đề tài), 2013-  2014.
8. Khả năng diễn đạt ngôn ngữ của trẻ Chậm phát triển trí tuệ 6 – 7 tuổi (Khảo sát tại làng Hữu Nghị Việt Nam), Đề tài khoa học cấp Viện, 2014.
9. Sử dụng "trò chơi đóng vai" nhằm nâng cao khả năng diễn đạt ngôn ngữ cho trẻ Chậm phát triển trí tuệ, Đề tài khoa học cấp Viện, 2015.

Nhân sự khác