Hồ sơ cán bộ Viện Ngôn Ngữ Học

TS. Đỗ Thị Hiên

17/07/2020 | 4710
TS. Đỗ Thị Hiên

Ngày sinh: 16/10/1963 - Tại Thái Bình

Phòng ban: Ngôn ngữ học ứng dụng

Chức vụ: Nghiên cứu viên chính

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0984 085 347 - 0437674574

Email: hiendt.vnn@gmail.com

A. Quá trình đào tạo và các chức danh khoa học:

Học vị: Tiến sĩ Ngôn ngữ học    Năm: 2008

B. Quá trình hoạt động:

  * Tại Viện Ngôn ngữ học

  + 2010- 2014: PGĐ Trung tâm phục hồi chức năng ngôn ngữ  

  + 2014 - 2019: Phó phòng Ngôn ngữ học ứng dụng
  + 2019 - nay: Nghiên cứu viên chính

  D. Tham gia đào tạo sau đại học

      * Định hướng khoa học

      * Tham gia đào tạo đại học, sau đại học (các môn học chủ yếu tham gia giảng dạy):

           - Đào tạo đại học: Dạy môn TVTH tại Viện Đại học Mở: 2013

           - Đào tạo thạc sĩ:

           - Đào tạo tiến sĩ: Hướng dẫn 1 cho 2 NCS. Hướng dẫn 2 cho 2 NCS

E. Các công trình khoa học đã công bố

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC XUẤT BẢN (ghi theo thứ tự năm xuất bản)

CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC ĐÃ THỰC HIỆN (ghi theo thứ tự năm thực hiện; ghi rõ chủ nhiệm hay thành viên)

2011-2012: Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Ngôn ngữ kí hiệu của người khiếm thính ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp.

2013-2014: Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Tác động của ngôn ngữ kí hiệu trên truyền hình với cộng đồng người khiếm thính.

TOÀN BỘ CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ (ghi theo thứ tự năm xuất bản, thực hiện; bao gồm, sách, công trình khoa học, bài viết đã đăng trên tạp chí, báo cáo khoa học) :

(Tên sách/ bài viết, nơi xuất bản/công bố, năm công bố/, số tạp chí hay hội nghị tham gia)

Các bài tạp chí

STT

Tên bài

Tên tạp chí

Số tạp chí

Năm xuất bản

1.     

Nghệ thuật miêu tả với việc tạo ra không gian nghệ thuật trong truyện ngắn

Ngôn ngữ và đời sống

Số 4

2002

2.      

Nghệ thuật miêu tả với  việc xây dựng chân dung nhân vật trong truyện ngắn,

Ngữ học trẻ

 

 

2002

3.      

Điểm nhìn với sự kiến tạo lời văn nghệ thuật trong truyện ngắn “Bức tranh” của nguyễn Minh Châu

Giáo dục

Số 101

2004

4.      

Điểm nhìn và lời văn nghệ thuật trong truyện ngắn Ông thiềm thừ của Trần Kim  Trắc dưới góc nhìn văn hóa

Giáo dục

Số 108

2005

5.     

Điểm nhìn và lời văn nghệ thuật trong truyện Phiên chợ Giát của Nguyễn Minh Châu.

 Giáo dục

 

Số 146

2006

 

6.      

Hai cách tự sự “kể lại nôi dung” và “viết nội dung”trong một số truyện ngắn Nguyễn Khải trước và sau 1975

Ngôn ngữ

Sô 3

2006

7.     

Ngôn ngữ kể chuyện trong truyện ngắn Cỏ lau của Nguyễn Minh Châu thể hiện một cái nhìn có chiều sâu nhân bản

Ngôn ngữ

 

Số 3

2008

 

8.     

Ngôn ngữ trong truyện ngắn một bàn tay và chín bàn tay của Nguyễn Khải

Ngữ học trẻ

 

 

 2006

 

9.      

Sự đổi mới về giọng điệu trong ngôn ngữ kể chuyện của Nguyễn Khải qua một số truyện ngắn tiêu biểu trước và sau 1975

Ngôn ngữ

Số 8

2010

10.                         

Ngôn ngữ miêu tả trong việc xây dựng chân dung nghệ thuật qua tập truyện Những  truyện ở Lũng Cô sầu của Cao Duy Sơn,

Ngữ hoc trẻ

 

2011

 

11.                         

Tật khiếm thính và một số kĩ năng giao tiếp cơ bản cần hình thành cho trẻ khiếm thính

Ngôn ngữ

Số1

2012

12.                         

Một số vấn đề khi dạy ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính

Tạp chí Giáo dục

Số 306

2013

13.                        

 Mấy vấn đề về ngôn ngữ kí hiệu và việc dạy ngôn ngữ kí hiệu cho trẻ khiếm thính.

Tạp chí Ngôn ngữ 

Số1

2013

 

14

Thực trạng giáo dục ngôn ngữ kí hiệu cho trẻ khiếm thính ở Việt Nam

Nhân lực Khoa học xã hội

Số 7

2013

15

Người kể chuyện và ngôn ngữ người kể chuyện trong tác phẩm văn chương         

Ngôn ngữ và đời sống

 

Số 6

2014

16

Lựa chọn ngôn ngữ cho hoạt động dạy học trong các trung tâm Khiếm thính ở Việt Nam

Ki yếu Hội thảo Ngôn ngữ học Quốc tế

 

2013

17

Cơ sở của việc dạy  học cho người khiếm thính băng ngôn ngữ kí hiệu

 Khoa học  Đại học Quốc gia Hà Nội

Số 2

2013

18

Điểm nhìn trần thuật và ngôn ngữ kể chuyện trong truyện ngắn " Tầm nhìn xa" của Nguyễn Khải

Giáo dục

Số 7

2013

19

Ngôn ngữ miêu tả với việc xây dựng chân dung nhân vật trong truyện ngắn Thằng Hoán của Cao Duy Sơn

Từ điển & Bách khoa thư

Số1

2014

20

Biện pháp so sánh trong giảng dạy về đặc điểm loại hình tiếng Việt

Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội

Số7

2014

21

Chiều sâu văn hóa qua ngôn ngữ trong truyện ngắn Cuộc báo thù cuối cùng của Cao Duy Sơn

Ngôn ngữ

Số 8

2015

 


Nhân sự khác