Hồ sơ cán bộ Viện Ngôn Ngữ Học

ThS. Vũ Thị Thanh Tư

26/04/2021 | 3954
ThS. Vũ Thị Thanh Tư

Ngày sinh: 16/12/1985

Phòng ban: Thông tin - Thư viện

Chức vụ: Phó trưởng phòng phụ trách

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 3767 4576 - 0977 939 469

Email: thanhtuhn85@gmail.com

A. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CÁC CHỨC DANH KHOA HỌC
- Năm 2008: Tốt nghiệp Đại học Văn hóa Hà Nôi, chuyên ngành Thông tin - Thư viện
- Năm 2013: Hoàn thành chương trình cao học tại trường Đại học Văn hóa Hà Nôi, chuyên ngành Thông tin - Thư viện    
-  Năm 2014: Nhận bằng Thạc sỹ Thông tin - thư viện tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội
 B. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
- Tháng 4 /2009 : Thủ thư phòng Thông tin - thư viện Viện Ngôn ngữ học
- Ủy viên Ban chấp hành Chi đoàn Viện Ngôn ngữ học nhiệm kỳ 2012-2013
- Từ 2012 - nay: Tổ trưởng công đoàn tổ Thư viện
- Tháng 12/ 2015 - nay: Phó trưởng phòng Phòng Thông tin - thư viện
C. BẰNG KHEN
Danh hiệu thi đua và khen thưởng

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2010 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở Viện Ngôn ngữ học năm 2010
2009 Bằng khen công tác phòng cháy, chữa cháy năm 2009 Viện Khoa học xã hội Việt Nam năm 2009
2013 Giấy khen Đoàn viên xuất sắc Ban chấp hành Đoàn Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
( Số 37/ QĐ- ĐTN)
2013-2014 Công đoàn viên tiên tiến xuất sắc Viên Ngôn ngữ học

 D. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ
            01. “Thực trạng nguồn lực thông tin - thư viện tại trung tâm  thông tin - thư viện tại VIện Ngôn ngữ học”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học đổi mới hoạt động thông tin - thư viện Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam , 2014, tr. 227- 235.


Nhân sự khác