Hồ sơ cán bộ Viện Ngôn Ngữ Học

ThS. Văn Tú Anh

01/02/2016 | 1514
ThS. Văn Tú Anh

Ngày sinh: 09/09/1974 - Hải Dương

Phòng ban: Ngữ âm học

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0989 349 932 - 37684571

Email: hocontuanhvan@yahoo.com

 1. I. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  1. Quá trình đào tạo:

  1.1. Đại học

  Hệ đào tạo: Chính qui                                   

  Thời gian: 1991 - 1995

  Ngành học: Ngôn ngữ học                   

  Cơ sở đào tạo: Khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội

  2. Thạc sĩ

  Hệ đào tạo: Chính qui                                   

  Thời gian: 1996 - 1998

  Chuyên ngành học: Ngôn ngữ học                         

  Cơ sở đào tạo: Khoa Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

  3. Trình độ ngoại ngữ: Đại học (Tiếng Anh), A (Tiếng Pháp).  Hiện nay có thể sử dụng tiếng Anh để giao tiếp tốt trong các tình huống thông thường và tại các hội thảo, hội nghị. Ngoài ra, có thể đọc và dịch khá nhanh các tài liệu  chuyên môn sâu, có thể dùng tiếng Anh để giảng dạy khá tốt.

  II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI

  TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 

  Thời gian

  Nơi công tác

  Công việc đảm nhiệm

  1996 – 1999

  Trung tâm Tiếng Anh

  Chuyên ngành (ESP)

  Giáo viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài

  9/2000 - 8/2009

  Phòng Ngữ âm học,

  Viện Ngôn ngữ học

  Nghiên cứu ngữ âm

  9/2009 - 4/2014

  Trung tâm Phục hồi

  Chức năng Ngôn ngữ,

  Viện Ngôn ngữ học

  Nghiên cứu

  ngữ âm bệnh học

  5/2014

  đến nay

  Phòng Ngữ âm học,

  Viện Ngôn ngữ học

  Nghiên cứu

  ngữ âm bệnh học

   

   

  III. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

  1. Hướng nghiên cứu và giảng dạy

  - Hướng nghiên cứu:

  + Hướng chung: Ngữ âm học và âm vị học

  + Hướng chuyên môn sâu: Ngữ âm bệnh học

  - Hướng giảng dạy: Giảng dạy các vấn đề ngữ âm tiếng Việt nói chung và vấn đề ngữ âm bệnh học nói riêng, dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.

  2. Hướng dẫn NCS, cao học thuộc các lĩnh vực

  IV. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

  1. Giáo trình, sách tham khảo

  1.1. Vũ Kim Bảng, Bùi Đăng Bình, Trần Thị Thìn, Văn Tú Anh (2007),  ²Đặc trưng ngữ âm tiếng Cổ Nhuế², Hội Ngôn ngữ học Hà Nội, Ngôn ngữ văn hóa Hà Nội, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, Tr. 33-70.

  1.2. Văn Tú Anh (2015), ²Hệ thống thanh điệu tiếng Nghi Tàm², Hội Ngôn ngữ học Hà Nội, Ngôn ngữ văn hóa Thăng Long – Hà Nội 1000 năm, Nxb. Thông tin và Truyền thông, Tr. 7-25.

  2. Các bài viết, báo cáo khoa học

  2.1. Văn Tú Anh (2001), ²Tư liệu về tiếng địa phương Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình (so sánh với tiếng Hà Nội về mặt ngữ âm², Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Ngữ học Trẻ 2001, Hà Nội, Tr. 8-11.

  2.2. Văn Tú Anh (2002), ²Đặc điểm ngữ âm thổ ngữ Viêm Xá (xã Hòa Long, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh)², Viện Ngôn ngữ học, Những vấn đề ngôn ngữ học, Kỷ yếu Hội nghị khoa học 2001, Phòng Thông tin Ngôn ngữ học, Hà Nội, Tr. 11-22.

  2.3. Văn Tú Anh, ²Những đặc điểm ngôn ngữ ở số trẻ ²chậm khôn² của  Vĩnh Phúc², Viện Ngôn ngữ học, Những vấn đề ngôn ngữ học, Kỷ yếu Hội nghị khoa học 2003, Nxb. Khoa học Xã hội, Tr. 13-20.

  2.4. Văn Tú Anh (2004), ²Nhóm từ ²ra, vào, lên, xuống² trong Truyện Kiều của Nguyễn Du và Thơ Tố Hữu (khi chúng không còn nghĩa không gian)², Viện Ngôn ngữ học, Những vấn đề ngôn ngữ học, Kỷ yếu Hội nghị khoa học 1999, Phòng Thông tin Ngôn ngữ học,    Hà Nội, Tr. 249-256.

  2.5. Văn Tú Anh, ²Năng lực nhận biết, sử dụng từ địa phương và từ toàn dân của học sinh lớp 9², Viện Ngôn ngữ học, Những vấn đề ngôn ngữ học, Kỷ yếu Hội nghị khoa học 2005, Nxb. Khoa học Xã hội, Tr. 291-310.

  2.6. Văn Tú Anh (2005), ²Đặc trưng ngữ âm của các từ láy đôi trong tác phẩm của Chu Văn², Ngữ học Trẻ 2005 Diễn đàn học tập và nghiên cứu, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam – Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế, Hà Nội, Tr. 231-237.

  2.7. Văn Tú Anh, ²Bước đầu khảo sát việc ngắt giọng trong lời nói đọc tiếng Việt (dữ liệu bản tin thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam)², Ngữ học Trẻ 2007 Diễn đàn học tập và nghiên cứu, Nxb. Đại học  Sư phạm, Tr. 19-26.

  2.8. Nguyễn Đức Tồn - Văn Tú Anh (2007), ²Vấn đề dạy từ địa phương cho học sinh trung học cơ sở², Ngôn ngữ, số 6, Tr. 51-57.

  2.9. Văn Tú Anh (2009), ²Bước đầu khảo sát thực nghiệm về trọng âm trong lời nói đọc bản tin tiếng Việt², Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Ngữ học toàn quốc 2009 Diễn đàn học tập và nghiên cứu, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam– UBND TP Cần Thơ, Hà Nội, Tr.19-28.

  2.10. Văn Tú Anh (2010), ²Một số nhận xét về nhịp trong lời đọc bản tin tiếng Việt², Ngôn ngữ, số 9, Tr. 38-51.

   

  2.11. Văn Tú Anh (2012), ²Một số nhận xét về sự biến đổi vần trong  phương ngữ Bắc², Hội Ngôn ngữ học Việt Nam – Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng, Ngữ học Toàn quốc 2011 Diễn đàn học tập và nghiên cứu, Hà Nội, Tr. 15-20.

  2.12. Văn Tú Anh (2013), ²Một số đặc điểm của hệ thống thanh điệu  tiếng Huế², Ngữ học Toàn quốc 2013 Diễn đàn học tập  và nghiên cứu, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam – Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế, Hà Nội, Tr. 859-872.

  2.13. Văn Tú Anh (2015), ²Tìm hiểu khả năng phát âm của trẻ khiếm thính được đeo máy trợ thính ở độ tuổi 3 - 4 (khảo sát trên địa bàn Hà Nội)², Ngôn ngữ, số 7, Tr. 71-80.

  2.14. Văn Tú Anh (2015), “Thực trạng phát âm các thành phần âm tiết tiếng Việt của trẻ khiếm thính đeo máy trợ thính 3 – 4 tuổi ở Hà Nội, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “20 năm Giáo dục Học sinh Khuyết tật Việt Nam”.

  2.15. Văn Tú Anh (2015), “Biện pháp sửa lỗi phát âm thanh điệu, âm đầu và vần tiếng Việt cho trẻ khiếm thính ở Hà Nội”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “20 năm Giáo dục Học sinh Khuyết tật Việt Nam”.           

  3. Chương trình, đề tài nghiên cứu

  3.1. Chủ nhiệm các đề tài cấp cơ sở do Viện Ngôn ngữ học chủ trì

  - Tên đề tài: “Khảo sát tình trạng nói ngọng của trẻ em 3 đến 4 tuổi trên địa bàn quận Ba Đình, Hà Nội”, Đề tài cấp cơ sở, H., 2012.

  - Tên đề tài: “Tìm hiểu thực trạng phát âm thanh điệu tiếng Việt của nhóm trẻ khiếm thính độ tuổi 5 - 6 ở Hà Nội”, Đề tài cấp cơ sở, H., 2013.

  - Tên đề tài: “Tìm hiểu khả năng phát âm của trẻ khiếm thính 3 - 4 tuổi (sau khi đeo máy trợ thính hoặc cấy điện cực ốc tai) ở Hà Nội”, Đề tài cấp cơ sở, H., 2014.

  - Tên đề tài: “Một số biện pháp sửa lỗi phát âm cho trẻ khiếm thính 3 - 6 tuổi (có đeo máy trợ thính) ở Hà Nội”, Đề tài cấp cơ sở, H., 2015.

  3.2. Tham gia các đề tài tiềm năng (cấp cơ sở) do Viện Ngôn ngữ học chủ trì

  - Là thành viên của đề tài: “Cơ sở dữ liệu âm thanh lời nói đọc”,  Chủ nhiệm: PGS.TS. Vũ Kim Bảng.

  - Là thành viên của đề tài: “Xây dựng cơ sở dữ liệu và nghiên cứu một số hiện tượng ngôn điệu tiếng Việt”, Chủ nhiệm: PGS.TS. Vũ Kim Bảng.

  3.3. Tham gia các đề tài cấp Bộ do Viện Ngôn ngữ học chủ trì

  - Là thành viên của đề tài: “Mấy vấn đề lí luận và phương pháp dạy học từ ngữ tiếng Việt trong nhà trường”, Chủ nhiệm:   GS.TS. Nguyễn Đức Tồn.

  - Là thành viên và thư kí của đề tài: “Khảo sát ngữ âm tiếng Hà Nội“, Chủ nhiệm: PGS.TS. Vũ Kim Bảng.

  - Là thành viên và thư kí của đề tài: “Những vấn đề thời sự của chuẩn hoá tiếng Việt”, Chủ nhiệm: GS.TS. Vũ Kim Bảng.

  - Là thành viên của đề tài: “Đặc điểm ngữ âm phương ngữ Bắc”, Chủ nhiệm: TS. Phạm Văn Hảo.

  - Là thành viên của đề tài: “Nghiên cứu khảo sát thuật ngữ tiếng Việt phục vụ cho việc xây dựng luật ngôn ngữ ở Việt Nam”, Chủ nhiệm: GS.TS. Nguyễn Đức Tồn.

  - Là thành viên của đề tài: “Tác động của ngôn ngữ ký hiệu trên truyền hình với cộng đồng người khiếm thính”, Chủ nhiệm: TS. Đỗ Thị Hiên.

  - Là thành viên của đề tài: "Ngôn ngữ giao tiếp bằng kí hiệu của trẻ câm điếc bẩm sinh tiền học đường ở Hà Nội", Chủ nhiệm: TS. Đỗ Thị Hiên.

   

  V. CÁC CÔNG TRÌNH DỊCH THUẬT

  1. Dịch 2 tập tài liệu trong bộ “Let’s Communicate” phục vụ cho công việc của Trung tâm Phục hồi Chức năng Ngôn ngữ,  Viện Ngôn ngữ học.

       2. Dịch 04 tài liệu về thuật ngữ phục vụ cho đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu khảo sát thuật ngữ tiếng Việt phục vụ cho việc xây dựng luật ngôn ngữ ở Việt Nam”.


Nhân sự khác