Hồ sơ cán bộ Viện Ngôn Ngữ Học

TS. Phan Hoàng Anh

29/06/2017 | 2220
TS. Phan Hoàng Anh

Ngày sinh: 1973 - Tại Sơn La

Phòng ban: Nghiên cứu Ngôn ngữ các Dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0912793337 - 37674574

Email: ying.1510@yahoo.com.vn

A. Quá trình đào tạo và các chức danh khoa học:

- Cử nhân (1998): Tốt nghiệp ngành Ngữ văn, Trường ĐHSP Thái Nguyên.

- Thạc sĩ (2001): Tốt nghiệp chuyên ngành Lí luận ngôn ngữ, Trường ĐHSP Hà Nội.

- Đạt chứng chỉ tiếng Mông (2010), Trường ĐH Tây Bắc cấp.

- Đạt chứng chỉ Hán Ngữ cấp 5 (2015), Học viện Khổng Tử - Trung Quốc cấp.

B. Quá trình hoạt động:

- Từ năm 2002 đến 2011: Công tác tại Khoa Ngữ văn, Trường ĐH Tây Bắc.

- Từ năm 2011 đến nay:Nghiên cứu viên Phòng Nghiên cứu Ngôn ngữ các Dân tộc thiểu số ở Việt Nam, Viện Ngôn ngữ học.

C.Bằng khen, giải thưởng khoa học:

D. Tham gia đào tạo sau đại học

      Định hướng khoa học

Nghiêncứu đặc điểm cấu trúc, quan hệ cội nguồn, loại hình; đối chiếu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam và ngôn ngữ dân tộc các nước xung quanh.

Giáo dục tiếng mẹ đẻ cho người dân tộc thiểu số; bảo tồn ngôn ngữ các dân tộc thiểu số.

E. Các công trình khoa học đã công bố

1.“汉语、越南语述补结构比较研究” (Nghiên cứu kết cấu vị từ - bổ tố trong tiếng Việt và tiếng Hán), Phan Hoàng Anh, đăng trong tạp chí华人时刊,số 4/2015 (bằng tiếng Hán).

2.“汉语“去”和越南语“đi”的语义演变比较研究”,  (Nghiên cứu diễn biễn ngữ nghĩa của từ  “đi”  tiếng Việt và “去” tiếngHán ), Phan Hoàng Anh, đăng trong tạp chí语文学刊,số7/2015 (bằng tiếng Hán).


Nhân sự khác