Hồ sơ cán bộ Viện Ngôn Ngữ Học

TS. Phan Hoàng Anh

17/07/2020 | 4681
TS. Phan Hoàng Anh

Ngày sinh: 1973 - Tại Sơn La

Phòng ban: Nghiên cứu Ngôn ngữ các Dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0912793337 - 37674574

Email: ying.1510@yahoo.com.vn

A. Quá trình đào tạo và các chức danh khoa học:

- Cử nhân (1998): Tốt nghiệp ngành Ngữ văn, Trường ĐHSP Thái Nguyên

- Thạc sĩ (2001): Tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ, trường ĐHSP Hà Nội

- Tiến sĩ (2016): Tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ, Trường ĐHSP Hồ Nam, Trung Quốc

- Đạt chứng chỉ tiếng Mông (2010), Trường ĐH Tây Bắc

- Đạt chứng chỉ Hán ngữ cấp 5 (2015), Học viện Khổng Tử, Trung Quốc

B. Quá trình hoạt động:

Tại Viện Ngôn ngữ học: Từ năm 2011 đến nay: Công tác tại Viện Ngôn ngữ học, nghiên cứu viên.

Tại các cơ sở khác: Từ 2002 đến 2011: Công tác tại Trường ĐH Tây Bắc, giảng viên.

C. Bằng khen, giải thưởng khoa học:

(Ghi rõ tên tên danh hiệu/giải thưởng, năm được nhận, đơn vị trao tặng)

D. Tham gia đào tạo sau đại học

Định hướng khoa học

Nghiêncứu đặc điểm cấu trúc, quan hệ cội nguồn, loại hình; đối chiếu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam và ngôn ngữ dân tộc các nước xung quanh.

Giáo dục tiếng mẹ đẻ cho người dân tộc thiểu số; bảo tồn ngôn ngữ các dân tộc thiểu số.

Tham gia đào tạo đại học, sau đại học (ghi rõ tên cơ sở tham gia đào tạo, các môn học chủ yếu tham gia giảng dạy):

- Đào tạo đại học:

- Đào tạo thạc sĩ:

- Đào tạo tiến sĩ:

E. Các công trình khoa học đã công bố

1.汉语、越南语述补结构比较研究(Nghiên cứu kết cấu vị từ - bổ tố trong tiếng Việt và tiếng Hán), Phan Hoàng Anh, đăng trong tạp chí 华人时刊,số 4/2015 (bằng tiếng Hán).

2.“汉语和越南语đi的语义演变比较研究”,  (Nghiên cứu diễn biễn ngữ nghĩa của từ  “đi”  tiếng Việt và “去” tiếngHán ), Phan Hoàng Anh, đăng trong tạp chí 语文学刊,số7/2015 (bằng tiếng Hán).

3. Bước đầu khảo sát hệ thống ngữ âm tiếng La Hủ, Kỉ yếu hội thảo khoa học toàn quốc, Trường ĐHSP Hà Nội 2, năm 2017.

 

Nhân sự khác