Hồ sơ cán bộ Viện Ngôn Ngữ Học

TS. Lê Thị Lâm

17/07/2020 | 4064
TS. Lê Thị Lâm

Ngày sinh: 1986 - Tại Thanh Hóa

Phòng ban: Ngôn ngữ học xã hội

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0981109678 - 37674578

Email: lelam121186@gmail.com

A. Quá trình đào tạo và các chức danh khoa học:

2008: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn tại Đại học sư phạm Thái Nguyên.

2010: Tốt nghiệp Cao học chuyên ngành Ngôn ngữ học tại Đại học sư phạm Thái Nguyên.

2013: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng Anh tại Viện Đại học Mở Hà Nội.

 

B. Quá trình hoạt động:

         * Công tác tại Viện Ngôn ngữ học từ 2010 đến nay.

         * Công tác tại trường Đại học Rajabhat Udon Thani từ tháng 8/2015 đến nay.

C. Bằng khen, giải thưởng khoa học:

D. Tham gia đào tạo sau đại học

         * Định hướng khoa học Nghiên cứu mối quan hệ giữa Ngôn ngữ và Tôn giáo

         * Tham gia đào tạo đại học, sau đại học

                   Tham gia giảng dạy các môn tiếng Việt chuyên ngành Du lịch tại trường Đại học Rajabhat Udon Thani

E. Các công trình khoa học đã công bố

         CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC ĐÃ THỰC HIỆN

 - Giao tiếp nơi cửa Phật, đề tài cấp cơ sở 2011-2012, chủ nhiệm.

Nghiên cứu, khảo sát thái độ ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số đối với tiếng nói chữ viết dân tộc sử dụng trong giáo dục và trên sóng phát thanh truyền hình phục vụ cho việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam, Nhiệm vụ cấp Bộ năm 2011-2012, thành viên

 - Khảo sát pháp danh trên tư liệu một số Chùa ở Hà Nội, đề tài cấp cơ sở 2013, chủ nhiệm.

-  Điều tra bổ sung, nghiên cứu tiếng Pa cô, Chil, Giẻ, Triêng, Tà mun thuộc dân tộc Ta ôi, Cơ ho, Giẻ - Triêng, Xtiêng góp phần xác định thành phần dân tộc, (2013), Dự án cấp Bộ của Ủy ban Dân tộc, thành viên.

   - Đặc điểm của từ ngữ nhà Phật: Nhóm từ ngữ chỉ cõi âm, đề tài cấp cơ sở 2014, chủ nhiệm.

   - Giao tiếp người Việt với các nhân tố chi phối, đề tài cấp Bộ năm 2013-2014, thành viên.

-          Đặc điểm từ vựng – ngữ nghĩa từ ngữ nhà Phật, đề tài cấp cơ sở 2015, chủ nhiệm.

  

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

1. Giáo trình, sách tham khảo

2. Các bài viết, báo cáo khoa học

            1/ Từ ngữ xưng hô Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, số 7 năm 2010

            2/ Hệ thống phụ âm đầu tiếng Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, Ngữ học toàn quốc 2011

            3/ Từ ngữ xưng gọi nhà Phật, Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống số 4, 2012

            4/ Khảo sát thái độ ngôn ngữ của đồng bào người Thái đối với chữ Thái được sử dụng trong giáo dục (trường hợp đồng bào người Thái ở Điện Biên), tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, số 11, 2012

            5/ Hệ thống ngữ âm của tiếng Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, Ngữ học toàn quốc 2013

6/ Sự chuyển nghĩa của cặp từ ngữ nhà Phật: ác-thiện, tạp chí Ngôn ngữ số 9/2014

7/  - Đặc điểm ngữ nghĩa của nhóm từ ngữ chỉ cõi âm trong Phật giáo, t/c Ngôn ngữ và Đời sống, số 1/2015


Nhân sự khác