Hồ sơ cán bộ Viện Ngôn Ngữ Học

Nguyễn Linh Chi

17/07/2020 | 3275
Nguyễn Linh Chi

Ngày sinh: 1990 - Tại Hưng Yên

Phòng ban: Quản lí Khoa học và Hợp tác Quốc tế

Chức vụ: Cán bộ hợp đồng

Học vị: Cử nhân

Điện thoại: 37674572

Email: linhchinguyen.vn90@gmail.com

A. Quá trình đào tạo và các chức danh khoa học:
Cử nhân Hành chính học, hệ đào tạo chính quy, tốt nghiệp năm 2012 tại Học viện Hành chính Quốc gia
 
B. Quá trình hoạt động:
       * Tại Viện Ngôn ngữ học: công tác từ tháng 4 năm 2013, đảm nhận vị trí Chuyên viên Hành chính - Văn thư, tại phòng Tổ chức - Hành chính.
       Tại các cơ sở khác: thời gian + các chức vụ + công việc đảm nhận (kiêm nhiệm)
C. Bằng khen, giải thưởng khoa học:
       Đội viên Phòng cháy chữa cháy tiên tiến năm 2015

Nhân sự khác