Hồ sơ cán bộ Viện Ngôn Ngữ Học

ThS. Nguyễn Thị Phương

17/07/2020 | 3623
ThS. Nguyễn Thị Phương

Ngày sinh: 01/7/1986 - Tại Hà Nội

Phòng ban: Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 37684574

Email: phuongnguyen1786@gmail.com

A. Quá trình đào tạo và các chức danh khoa học:

- Cử nhân Ngôn ngữ học (2009), tại Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội;

- Thạc sĩ Ngôn ngữ học (2013), tại Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội;

B. Quá trình hoạt động:

- Từ T8/2010 - T8/2011: Tập sự nghiên cứu tại Trung tâm Phục hồi chức năng ngôn ngữ, Viện Ngôn ngữ học

- Từ T8/2011 - T9/2012: Nghiên cứu viên tại Trung tâm Phục hồi chức năng ngôn ngữ

- Từ T10/2012 - nay: Nghiên cứu viên tại Phòng Quản lí khoa học và Hợp tác quốc tế.

C. Bằng khen, giải thưởng khoa học:

D. Tham gia đào tạo sau đại học

       * Định hướng khoa học : Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ trẻ em, Ngôn ngữ bệnh học

E. Các công trình khoa học đã công bố

1. Nguyễn Thị Phương (2009), Bước đầu nghiên cứu một số phần mềm soát lỗi chính tả tiếng Việt, Khoá luận tốt nghiệp, Trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia Hà Nội

2. Nguyễn Thị Phương (2011), Sử dụng phương pháp TEACCH trong phát triển ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ (khảo sát tại một số trung tâm tại Hà Nội), Chuyên đề nghiên cứu khoa học cấp Viện Ngôn ngữ học.

3. Nguyễn Thị Phương (2012), “Vài nét về cách định danh “áo” trong tiếng Việt (đối chiếu với tiếng Anh)”, Hội thảo Liên chi đoàn Viện Hàn lâm KHXH VN.

4. Nguyễn Thị Phương (2013), "Nghiên cứu một số vấn đề về việc phục hồi chức năng ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ", Trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia Hà Nội

5. Nguyễn Thị Phương (2013), "Ngôn ngữ học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập": Sử dụng phương pháp TEACCH trong phục hồi chức năng ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ (tại Hà Nội), bài đăng kỉ yếu Hội thảo KH Quốc tế tại Viện Ngôn ngữ học (2013)

6. Nguyễn Thị Phương (2013), Một vài đặc điểm từ vựng trong ngôn ngữ kí hiệu thành phố Hồ Chí Minh, bài đăng kỉ yếu Hội thảo KH Ngôn ngữ học toàn quốc, Huế.

7. Nguyễn Thị Phương (2014), Bước đầu khảo sát khả năng ngôn ngữ của trẻ tự kỉ 3 - 4 tuổi (trên địa bàn Hà Nội), Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Viện Ngôn ngữ học.

8. Nguyễn Thị Phương (2015), "Bước đầu nghiên cứu đối chiếu nhóm từ chỉ trang phục giữa tiếng Việt và tiếng Anh", bài đăng kỉ yếu hội thảo "Việt Nam học những phương diện truyền thống và phát triển", Hà Nội.

9. Nguyễn Thị Phương (2015), Thực trạng trị liệu ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ trên địa bàn Hà Nội, bài tham dự hội thảo Ngôn ngữ học Việt Nam 30 năm đổi mới và phát triển, Viện Ngôn ngữ học.

10. Nguyễn Thị Phương (2015), Thực trạng sử dụng hệ thống thẻ tranh PECS trong trị liệu ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ (trên địa bàn Hà Nội), nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Viện Ngôn ngữ học.


Nhân sự khác