Hồ sơ cán bộ Viện Ngôn Ngữ Học

ThS. Đinh Thị Hằng

17/07/2020 | 3903
ThS. Đinh Thị Hằng

Ngày sinh: 1988 - Tại Hưng Yên

Phòng ban: Ngữ âm học

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 37674577

Email: xuongrong88@gmail.com

A. Quá trình đào tạo và các chức danh khoa học:

- Cử nhân (2010): tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội

- Thạc sĩ (2014): bảo vệ luận văn cao học tại khoa Ngôn ngữ học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội

B. Quá trình hoạt động:

- 2010 - 2013: Nhân viên hợp đồng tại phòng Ngữ âm học, Viện Ngôn ngữ học

- 2014 - nay: Nghiên cứu viên, phòng Ngữ âm học, Viện Ngôn ngữ học

C. Bằng khen, giải thưởng khoa học:

- 2010: Giải nhất “Sinh viên nghiên cứu khoa học” tại khoa Ngôn ngữ học, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội

- 2010: Giải nhất "Sinh viên nghiên cứu khoa học" tại trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội.

D. Tham gia đào tạo sau đại học

Định hướng khoa học

- Ngữ âm học và âm vị học tiếng Việt

- Ngữ âm ngôn ngữ các dân tộc thiểu số

- Ngữ âm học ứng dụng (giảng dạy tiếng Việt, phục hồi chức năng ngôn ngữ, giám định hình pháp, công nghệ thông tin).

Tham gia đào tạo đại học, sau đại học:

E. Các công trình khoa học đã công bố

* CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ TÀI KHOA HỌC ĐÃ THAM GIA

 1. Nghiên cứu, khảo sát ngôn ngữ trên phát thanh – truyền hình phục vụ cho việc xây dựng luật ngôn ngữ ở Việt Nam (2011-2012), Đề tài khoa học cấp Bộ, thành viên.

 2. Điều tra cơ bản ý thức tự giác ngôn ngữ góp phần xác định thành phần dân tộc nhóm người Nguồn (2012-2013), Đề tài hợp tác giữa Viện Dân tộc – UBDT với Viện Ngôn ngữ học, thư kí.

 3. Một số vấn đề mới trong việc giữ gìn và phát triển sự trong sáng của tiếng Việt (2013 - 2014), Đề tài khoa học cấp Bộ, thành viên.

 4. Khảo sát mối quan hệ giữa thanh điệu (liên quan đến tần số cơ bản Fo) và các formant phục vụ giám định hình pháp tiếng Việt (2014), Đề tài cấp Cơ sở, thành viên.

 5. Sự ảnh hưởng của âm lượng lên formant của nguyên âm và việc giám định nhận dạng người nói tiếng Việt (2015), Đề tài cấp Cơ sở, thành viên.

 6. Đặc điểm của ngữ điệu biểu cảm tiếng Việt (2015-2016), Đề tài khoa học cấp Bộ, thư kí.

 7. Khảo sát một số mô hình ngữ điệu nghi vấn tiếng Việt (2016), Đề tài cấp Cơ sở, chủ nhiệm.

 8. Các mô hình ngữ điệu tiếng Việt theo mục đích giao tiếp (2017-2018), Đề tài khoa học cấp Bộ, thư kí.

 9. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá ngôn ngữ cho trẻ từ sơ sinh đến 36 tháng tuổi (2017-2018), Đề tài khoa học cấp Bộ, thành viên.

 10. Sự khác biệt về hệ thống formant nguyên âm giữa lời nói trực tiếp và lời nói truyền qua điện thoại (2017), Đề tài cấp Cơ sở, chủ nhiệm.

 11. Nghiên cứu hoàn thiện chính sách, pháp luật về ngôn ngữ dân tộc thiểu số vì sự phát triển bền vững của đất nước, Đề tài khoa học công nghệ cấp Quốc gia (2017-2020), thư kí.

 12. Nghiên cứu xây dựng hệ dịch tự động văn bản tiếng Việt ra tiếng nói tiếng Mường, hướng đến áp dụng cho các ngôn ngữ dân tộc thiểu số chưa có chữ viết ở Việt Nam, Đề tài khoa học công nghệ cấp Quốc gia (2017-2020), thành viên.

 13. Khảo sát sự biến đổi của thanh điệu tiếng Việt trong phát ngôn trần thuật (2018), Đề tài cấp Cơ sở, chủ nhiệm.

 14. Nghiên cứu đặc trưng formant nguyên âm đơn tiếng Việt qua các nhóm tuổi (2019), Đề tài cấp Cơ sở, chủ nhiệm.

* CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

 1. Hệ thống âm chính trong âm tiết tiếng Tày ở xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (2011), Kỷ yếu Hội nghị Ngữ học trẻ toàn quốc 2011

 2. Một giải pháp cho vấn đề xử lý từ ngữ và tên riêng nước ngoài (2012), Kỷ yếu Hội thảo “Trách nhiệm của trí thức trẻ đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập”, Viện KHXH Việt Nam.

 3. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề phát âm tên tắt trên Đài phát thanh (2013), Báo cáo Hội nghị Ngữ học  toàn quốc 2013, tổ chức tại Huế.

 4. Danh từ thân tộc Việt - Pháp (2013), BCKH tại Hội thảo khoa học quốc tế “Ngôn ngữ Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập”, Viện Ngôn ngữ học.

 5. Thực trạng sử dụng tiếng Việt "phi chuẩn" của giới trẻ hiện nay nhìn từ góc độ ngôn ngữ học xã hội (2014), Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, số 5 (223), đồng tác giả.

 6. Sự ảnh hưởng của cường độ lên formant của nguyên âm trong lời nói to, bình thường và thì thầm (2016), Tạp chí Ngôn ngữ, số 12 (331), tr. 61-75, đồng tác giả.

 7. Đặc điểm trường độ trong ngữ điệu Vui và Buồn của phát ngôn tiếng Việt (2017), Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, số 3 (257), tr. 88 – 92, đồng tác giả.

 8. Đặc điểm ngữ điệu Vui và Buồn trong phát ngôn tiếng Việt (2017), Hội thảo khoa học quốc tế "Các khuynh hướng ngôn ngữ học hiện đại và nghiên cứu ngôn ngữ ở Việt Nam", Viện Ngôn ngữ học.

 9. Xu hướng nghiên cứu formant nguyên âm trên thế giới và ở Việt Nam (2017), Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc: "Nghiên cứu và giảng dạy ngữ văn trong bối cảnh đổi mới và hội nhập"do Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức 1/12/2017.

 10. Đặc điểm ngữ điệu nghi vấn tiếng Việt (Trường hợp phát ngôn có phương tiện đánh dấu cuối câu) (2018), Tạp chí Ngôn ngữ, sô 8 (351)

 11. Một vài nhận xét bước đầu về sự biến đổi của thanh điệu tiếng Việt trong phát ngôn trần thuật (2018), Kỷ yếu HTQT "Những vấn đề ngôn ngữ học ở Việt Nam và Đông Nam Á", Nxb ĐHQG-TPHCM.

 12. Tác động của chính sách ngôn ngữ tới dân tộc Mnông ở Đắk Lắk (2018), Hội thảo "Chính sách của Đảng, Nhà nước và việc thực thi chính sách đối với ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam" do Viện Ngôn ngữ học tổ chức, trong khuôn khổ đề tài cấp nhà Nhà nước do PGS. TS. Đoàn Văn Phúc chủ nhiệm.

 13. Sự biến đổi của formant nguyên âm đơn tiếng Việt qua các phương tiện thu nhận tín hiệu (2019), Tạp chí Ngôn ngữ, số 8+9.


Nhân sự khác