Hồ sơ cán bộ Viện Ngôn Ngữ Học

TS. Nguyễn Thị Ly Na

20/07/2020 | 5572
TS. Nguyễn Thị Ly Na

Ngày sinh: 1983 - Tại Nghệ An

Phòng ban: Ngôn ngữ học xã hội

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0915 330 716 - 37674578

Email: lyna46lig@gmail.com

A. Quá trình đào tạo và các chức danh khoa học:

Học vị:

- Cử nhân Ngôn ngữ học (2005), tại Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội;

- Cử nhân Ngôn ngữ Anh (2012), tại Khoa tiếng Anh, Viện ĐH Mở Hà Nội;

- Thạc sĩ  Ngôn ngữ học (2014), tại Học viện KHXH.

- Tiến sĩ Ngôn ngữ học (2019), tại Học viện KHXH.

B. Quá trình hoạt động:

       * Tại Viện Ngôn ngữ học:

            - Từ tháng 7/2005 đến tháng 12/2006: Phòng Phương ngữ học, Viện Ngôn ngữ học

            - Từ tháng 01/2009 đến tháng 10/2012: phòng Quản lí Khoa học và Đào tạo, Viện Ngôn ngữ học

            - Từ tháng 10/2012 đến nay: Phòng Ngôn ngữ học xã hội, Viện Ngôn ngữ học

C.Bằng khen, giải thưởng khoa học:

D. Tham gia đào tạo sau đại học

       * Định hướng khoa học: Ngôn ngữ họcNgôn ngữ học xã hội, Ngôn ngữ học pháp luật 

E. Các công trình khoa học đã công bố

 1. Nguyễn Thị Ly Na (2005), Về hai quyển từ điển tiếng Nghệ, Khóa luận tốt nghiệp, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội.

 2. Nguyễn Thị Ly Na (2006), Về hai quyển từ điển tiếng Nghệ, Kỉ yếu Ngữ học trẻ, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam.

 3. Nguyễn Thị Ly Na (2009), Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về ngôn ngữ trong các văn kiện Đảng, Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc, Viện Ngôn ngữ học.

 4. Nguyễn Thị Ly Na,... (thành viên đề tài) (2010), Nguyễn Văn Khang (chủ nhiệm),  Chính sách ngôn ngữ của Đảng và Nhà nước Việt Nam qua các thời kì, Đề tài NCKH cấp Bộ thuộc Chương trình "Chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về ngôn ngữ (2009-2010)", Viện Ngôn ngữ học.

 5. Nguyễn Thị Ly Na (2012)(thành viên đề tài), Nguyễn Văn Khang (chủ nhiệm), Cơ sở lí luận và thực tiễn về việc xây dựng luật ngôn ngữ ở Việt Nam, Viện Ngôn ngữ học.

 6. Nguyễn Thị Ly Na (2012) (chủ nhiệm), Đặc điểm ngôn ngữ được sử dụng trong luật Giáo dục ở Việt Nam, Đề tài NCKH cấp cơ sở, Viện Ngôn ngữ học.

 7. Nguyễn Thị Ly Na (2013), Đặc điểm tiếng Việt trong luật Báo chí và Xuất bản ở Việt Nam, Đề tài NCKH cấp cơ sở, Viện Ngôn ngữ học.

 8. Nguyễn Thị Ly Na (2014), Đặc điểm từ ngữ trong các bản Hiến pháp của Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ học, Học viện Khoa học xã hội.

 9. Nguyễn Thị Ly Na (2014) (thành viên đề tài), Nguyễn Thị Kim Loan (chủ nhiệm), Khảo sát đặc điểm sử dụng quán ngữ của một số nhóm người trẻ tuổi trong các môi trường học tập và làm việc khác nhau ở thủ đô Hà Nội hiện nay, Đề tài NCKH cấp cơ sở, Viện Ngôn ngữ học.

 10. Nguyễn Thị Ly Na (2015), Biến đổi từ ngữ về quyền con người, quyền công dân trong các bản Hiến pháp ở Việt Nam, Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, số 1.

 11. Nguyễn Thị Ly Na (2015), Biến đổi từ ngữ quy định chế độ kinh tế trong các bản Hiến pháp của Việt Nam, Hội thảo ngôn ngữ học quốc tế lần 2, 23/8/2015, Viện Ngôn ngữ học.

 12. Nguyễn Thị Ly Na (2015), Đặc điểm từ ngữ của các bản Hiến pháp Việt Nam dưới tác động của các nhân tố kinh tế, chính trị, xã hội, Đề tài NCKH cấp cơ sở, Viện Ngôn ngữ học.

 13. Nguyễn Thị Ly Na (2016), Đặc điểm từ loại trong các bản Hiến pháp của Việt Nam, Kỉ yếu Hội thảo Ngữ học 2016, Nbx Dân trí.

 14. Nguyễn Thị Ly Na (2016), Đặc điểm câu trong các bản Hiến pháp của Việt Nam, Nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở, Viện Ngôn ngữ học

 15. Nguyễn Thị Ly Na (2017), Đặc điểm thuật ngữ pháp luật trong các bản Hiến pháp của Việt Nam, Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, số 9

 16. Nguyễn Thị Ly Na (2017), Biến đổi ngôn ngữ trong các bản Hiến pháp của Việt Nam, Nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở, Viện Ngôn ngữ học.

 17. Nguyễn Thị Ly Na (2018), Vị từ tình thái và vị từ ngôn hành trong các bản Hiến pháp của Việt Nam, Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, số 2.

 18. Nguyễn Thị Ly Na (2018), Đặc điểm ngôn ngữ giới trong chất vấn ở Quốc hội, Đề tài NCKH cấp cơ sở, Viện Ngôn ngữ học.

 19. Nguyễn Thị Ly Na (2018), Ngôn ngữ giới trong chất vấn ở Quốc hội, Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, số 12.

 20. Nguyễn Thị Ly Na (2019), Đặc điểm ngôn ngữ giới trong các chương trình tư vấn sức khỏe của VTV, Đề tài NCKH cấp cơ sở, Viện Ngôn ngữ học.
  21. Nguyễn Thị Ly Na (2019), Một số đặc điểm ngôn ngữ trong các chương trình tư vấn sức khỏe của VTV, Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, số 12.


Nhân sự khác