Hồ sơ cán bộ Viện Ngôn Ngữ Học

ThS. Nguyễn Thanh Tuấn

17/07/2020 | 4810
ThS. Nguyễn Thanh Tuấn

Ngày sinh: 1977 - Tại Hà Nội

Phòng ban: Từ vựng - Ngữ pháp

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0988 55 37 47 - 37674569

Email: thanhtuan12_10@yahoo.com

Cán bộ khoa học của Viện có trình độ thạc sĩ: Ths. NGUYỄN THANH TUẤN

Từng là giảng viên Khoa Ngoại ngữ - Tiếng Việt của Trường Sĩ quan Lục quân 1, Ths. Nguyễn Thanh Tuấn mới được chuyển công tác về Viện Ngôn ngữ học và hiện làm việc tại Trung tâm thông tin Thư viện, Viện Ngôn ngữ học.

A.            Quá trình đào tạo:

-                Cử nhân (2001): Tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ Quân sự, 2001.

-                Thạc sĩ (2009): Bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành ngôn ngữ học, Trường ĐHKHXH & NV- ĐHQGHN, 2009.

B.           Quá trình hoạt động

- Từ tháng 09/1996 đến 08/2001: Học viên Trường Đại học Ngoại ngữ Quân sự

- 09/2001 – 5/2010:  Giảng viên Anh văn, Khoa ngoại ngữ tiếng Việt, Trường Sĩ quan Lục quân 1, Sơn Tây, Hà Nội.

- 2003-2004: Phương pháp giảng dạy tiếng Anh do Đại sứ quán Úc, Hội đồng Anh tổ chức tại Hà Nội

- 10/2004- 03/2005: Lớp bổ túc kiến thức (khoa ngôn ngữ học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN).

- 10/2005-10/2008: Thạc sĩ ngôn ngữ học- Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

C.           Các công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu ẩn dụ đối với nhóm từ chỉ ngôi nhà và các bộ phận có liên quan theo lí thuyết ngôn ngữ học tri nhận (có so sánh đối chiếu hai ngôn ngữ Anh- Việt) / Nguyễn Thanh Tuấn //Luận văn thạc sĩ ngôn ngữ học, 2009.


Nhân sự khác