Hồ sơ cán bộ Viện Ngôn Ngữ Học

ThS. Lê Thanh Hương

21/01/2016 | 6148
ThS. Lê Thanh Hương

Ngày sinh: 1986

Phòng ban: Thông tin - Thư viện

Chức vụ: Thủ thư

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0914 628 793 - 37674569

Email: lehuong821@gmail.com

A. Quá trình đào tạo:

* Năm 2004: Tốt nghiệp phổ thông trung học, ở Lạng Sơn

* Năm 2008: Tốt nghiệp đại học tại Trường Đại học KHXH&NV - ĐHQGHN, chuyên ngành Ngôn ngữ học

* Năm 2010: Tốt nghiệp khoa Tiếng Trung trường Đại học Hà Nội

* Năm 2013: Tốt nghiệp cao học tại Trường Đại học KHXH&NV - ĐHQGHN, chuyên ngành Ngôn ngữ học

* Từ Tháng 5 /2012 đến nay: Thủ thư phòng Thông tin - Thư viện Viện Ngôn ngữ

B. Quá trình hoạt động

1. Tham gia các hoạt động

     -  Phó Bí thư Ban chấp hành chi đoàn Viện Ngôn ngữ học nhiệm kỳ 2014 - 2016

2. Khả năng ngoại ngữ; tin học

Tiếng Trung trình độ đại học; Tiếng Anh trình độ C; Tin học văn phòng trình độ C

C. Bài nghiên cứu

NĂM

 

ĐỀ TÀI THAM GIA

NHIỆM VỤ

TÊN ĐỀ TÀI

2011

Tiểu luận tập sự

 

Khảo sát lỗi thanh điệu của sinh viên Trung Quốc học tiếng Việt năm thứ 3.

 

Báo cáo khoa học liên chi đoàn (Viện NN, Viện con người, Viện Từ điền)

 

Khảo sát lỗi thanh điệu của sinh viên Trung Quốc học tiếng Việt năm thứ 3.

 

2012

Đề tài cấp Viện 2011 - 2012

Chủ nhiệm

Khảo sát về giáo trình tiếng Việt (trình độ A) hiện có ở Việt Nam

 

Đề tài cấp Bộ 2011 - 2012

Thành viên

Nghiên cứu và khảo sát quảng cáo phục vụ cho luật ngôn ngữ ở Việt Nam (Chủ nhiệm đề tài: TS. Mai Xuân Huy)

2013

Ngữ học trẻ 2013

Bài viết

được đăng

Khảo sát các hiện tượng ngữ pháp trong giáo trình tiếng Việt (trình độ A) từ 1980 đến 2010

 

Luận văn

 

Nghiên cứu phong cách Nguyên Hồng qua các lớp từ trong truyện ngắn của nhà văn

Đề tài cấp Viện 2013

Thành viên

Khảo sát và nghiên cứu các giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài hiện có ở Việt Nam

2014

Đề tài cấp Viện 2014

Chủ nhiệm

Khảo sát hệ thống bài đọc trong các giáo trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài (trình độ A) hiện có ở Việt Nam

Hội thảo Khoa học quốc tế trường Nhân Văn (Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt và Việt Nam học trong trường đại học)

Bài viết

Nghiên cứu bài đọc trong các giáo trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài (trình độ A) hiện có ở Việt Nam

 

2015

Đề tài cấp Viện 2015

 

Chủ nhiệm

 

Nghiên cứu hành động mời trong gia đình người Việt từ góc độ quyền lực

 

Tạp chí NN&ĐS

Bài viết

được đăng

Hệ thống bài đọc trong giáo trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài (trình độ A) hiện có ở Việt Nam

Hội thảo Ngôn ngữ học Quốc tế lần 2 (VNNH)

Bài viết

Lời mời trong truyện ngắn của Nam Cao

Hội thảo “Việt Nam: Những phương diện văn hoá truyền thống” 

(Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng – Bộ Giáo dục và Đào tạo và Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức)

Bài viết

được đăng

Thành ngữ Việt và văn hóa Việt trong truyện ngắn của Nguyên Hồng

 

Đề tài cấp Bộ 2015 - 2016

Thành viên

Cơ sở lí luận và thực tiễn để phân định trình độ giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài

 

Nhân sự khác