Hồ sơ cán bộ Viện Ngôn Ngữ Học

TS. Phạm Văn Lam

28/05/2018 | 25136
TS. Phạm Văn Lam

Phòng ban: Từ vựng học

Chức vụ: Phó trưởng phòng phụ trách

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0985 905 985 - 37674573

Email: phamvanlam1999@gmail.com


Nhân sự khác