Hồ sơ cán bộ Viện Ngôn Ngữ Học

ThS. Trần Thuỳ An

27/06/2017 | 1045
ThS. Trần Thuỳ An

Ngày sinh: 25/09/1986 - Tại Nam Định

Phòng ban: Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0949 564 151 - 04.37674574

Email: tranthuyan86@yahoo.com.vn

A. Quá trình đào tạo và các chức danh khoa học:
- Cử nhân Ngôn ngữ học (2008), tại Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội;
- Thạc sĩ Ngôn ngữ học (2013), tại Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội;
B. Quá trình hoạt động:
- Từ T4/2009 - T4/2010: Tập sự nghiên cứu tại Phòng Ngôn ngữ học ứng dụng, Viện Ngôn ngữ học
- Từ T4/2010 - T3/2015: Nghiên cứu viên tại Phòng Ngôn ngữ học ứng dụng
- Từ T3/2015 - nay: Nghiên cứu viên tại Phòng Quản lí khoa học và Hợp tác quốc tế.
C. Bằng khen, giải thưởng khoa học:
D. Tham gia đào tạo sau đại học
       * Định hướng khoa học: Ngôn ngữ học ứng dụng
E. Các công trình khoa học đã công bố
1.        Trần Thùy An (2008), Về một vài đặc điểm cách tân hình thức và nội dung trong thơ Thanh Thảo, Khoá luận tốt nghiệp, Trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia Hà Nội
2.        Trần Thùy An (Thành viên đề tài), Vũ Thị Thanh Hương (Chủ nhiệm) (2010), Giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường ở Việt Nam: Một số vấn đề chính sách và thực tiễn, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ thuộc chương trình "Những vấn đề cơ bản về chính sách ngôn ngữ của Việt Nam đến năm 2020", Viện Ngôn ngữ học.
3.         Trần Thùy An (2011), Tình hình dạy và học môn tiếng Việt ở cấp tiểu học (nghiên cứu trường hợp trường tiểu học Xuân Trung, Xã Xuân Trung - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định), Chuyên đề nghiên cứu khoa học cấp Viện Ngôn ngữ học.
4.        Trần Thùy An (Thành viên đề tài), Vũ Thị Thanh Hương (Chủ nhiệm) (2012), Nghiên cứu, khảo sát tình hình sử dụng ngoại ngữ ở Việt Nam phục vụ cho việc xây dựng luật ngôn ngữ ở Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Viện Ngôn ngữ học.
5.         Trần Thùy An (2013), Mạch lạc biểu hiện ở trật tự hợp lý giữa các câu trong truyện ngắn “Đời thừa” của Nam Cao, Kỉ yếu Hội thảo ngôn ngữ học toàn quốc, Huế.
6.        Trần Thùy An (2013), Tìm hiểu phương pháp dạy học môn tiếng Việt ở cấp tiểu học theo chương trình và sách giáo khoa mới (Nghiên cứu trường hợp Trường tiểu học Xã Xuân Trung - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định), Luận văn thạc sĩ, Trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia Hà Nội
7.        Trần Thùy An (2014), Thái độ của học sinh tiểu học đối với việc dạy và học môn tiếng Việt theo chương trình và sách giáo khoa hiện hành (nghiên cứu trường hợp trường tiểu học Xuân Trung), Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế: Ngôn ngữ học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập, Nxb Khoa học xã hội
8.        Trần Thùy An (2014), Bước đầu tìm hiểu về lời giải thích/ chỉnh sửa (repair) trong giao tiếp hội thoại tiếng Việt, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Viện Ngôn ngữ học.
9.        Trần Thùy An (Thành viên đề tài), Vũ Thị Thanh Hương (Chủ nhiệm) (2014), Tiếng Việt trong tương tác giữa giáo viên và học sinh trên lớp học ở trường trung học cơ sở, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Viện Ngôn ngữ học.
10.       Trần Thùy An (2015), Sự hiện thực hóa yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học của sách giáo khoa tiếng Việt ở cấp tiểu học hiện hành, bài tham dự hội thảo ngôn ngữ học toàn quốc, Thành phố Hồ Chí Minh
11.      Trần Thùy An (2015), Một số thủ pháp chỉnh sửa của lời chỉnh sửa tự khởi xướng trong giao tiếp hội thoại tiếng Việt, Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tế Ngôn ngữ học Việt Nam 30 năm đổi mới và phát triển, Viện Ngôn ngữ học.
12.      Trần Thùy An (2015), Một số hình thức khởi xướng lời giải thích/ chỉnh sửa (repair)  trong giao tiếp hội thoại tiếng Việt, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Viện Ngôn ngữ học.
13.      Trần Thùy An (2016), Sự hiện thực hóa chương trình của sách giáo khoa tiếng Việt cấp tiểu học hiện hành, Kỉ yếu hội thảo "Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường" (tập 2), Nxb Dân trí
14.      Trần Thùy An (2016), Lời chỉnh sửa (repair) do người nghe khởi xướng trong giao tiếp hội thoại tiếng Việt, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Viện Ngôn ngữ học.
15.       Trần Thùy An (Thành viên đề tài), Vũ Thị Thanh Hương (Chủ nhiệm) (2016), Nghiên cứu đánh giá tình hình sử dụng tiếng Việt và tiếng Gia-rai trên lớp học ở các lớp 1 - 2 vùng dân tộc thiểu số Gia-rai của tỉnh Gia Lai, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Viện Ngôn ngữ học.
16.      Trần Thùy An (Thành viên đề tài), Đỗ Thị Hiên (Chủ nhiệm) (2016), Ngôn ngữ giao tiếp bằng kí hiệu của trẻ câm điếc bẩm sinh tiền học đường ở Hà Nộii, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Viện Ngôn ngữ học.


Nhân sự khác